Bilde My Robot Friend
Hverdagsliv

MyRobotFriend - Robotic gerontechnology in the home

I forprosjektet vil man undersøke hvordan sosiale roboter kan bli en del av det daglige livet til eldre i deres eget hjem.

Status

Forprosjekt

År

2018

Prosjekteier

NTNU

Behov

Behov for assistanse og sosial kontakt i hjemmet

Resultat

Pågående forprosjekt

"For å utvikle og bruke velferdsteknologi på en god måte, må brukerne sine behov bli hørt"

— Leder omsorgssenter

Prosjektsammendrag

Den demografiske utviklingen fører til en betydelig økning i antall eldre per helsefagarbeider i store deler av den vestlige verden. Om 15 år vil Norge mangle 50 000 helsefagarbeidere, og det er et enormt press på yrkesgruppen. Samtidig snakkes det ofte om behovet – og ønsket – om at eldre skal få bo hjemme så lenge som mulig. Velferdsteknologi er et av fokusområdene med stort potensiale for å bidra til en bedre. Det er store forventninger knyttet til roboter som framtidens mekaniske hjelpere. Roboter jobber i stadig flere sektorer, og mange frykter de vil ta over en rekke jobber som blir automatiserte i årene som kommer. Spesielt i sykepleien er det stor motstand mot robotteknologi, da det forekommer en rekke dystopiske visjoner om hva en robotisert eldreomsorg kan innebære.

I dette prosjektet ønsker man å utforske mulighetsrommet teknologien kan utvikle seg i. Ved bruk av roboter i omsorgsyrker, er påstanden at man kan supplementere, ikke erstatte, menneskelig kontakt. Det er ingen hemmelighet at dagens hjemmepleiere følger et svært strikt og rigid tidsskjema for å rekke å besøke alle de har på listene sine, noe som sjeldent fører til “den gode praten” eller “de varme hendene” som det snakkes varmt om. Hypotesen er at roboter kan frigjøre en del av de unødvendige arbeidsoppgavene som gjøres nå i dag, det være seg falske alarmer, ønske om enkel kontakt, enkle spørsmål som kan løses teleoperert. Kan roboter føre til mer autonomi for den enkelte?