Ny løsning for behandlingshjelpemidler ved AHUS og Vestre Viken

InnoMed støtter Vestre Viken og AHUS i å etablere ny løsning for behandlingshjelpemidler.

Avdelingen for behandlingshjelpemidler på AHUS og i Vestre Viken opplever en sterk vekst. Pasienter, pårørende og kommunehelsetjeneste henvender seg i dag til de via telefon og arbeidsprosessene er manuelle. Fra 2017 til 2019 har de gått fra 18000 til 55000 leveringsordre. Veksten fortsetter og alle ressurser brukes til å håndtere disse henvendelsene, noe som gjør at lovpålagte oppgaver som opplæring og veiledning må prioriteres bort.

Nye tjenesteforløp for behandlingshjelpemidler skal etableres og behovene til ny løsning for behandlingshjelpemidler kartlegges. Det er behov for å samarbeide med kommunehelsetjenesten for å kunne utvikle en best mulig tjeneste. Prosjektet er i konseptfasen og InnoMed bidrar med rådgiving, arkitektur og tjenestedesign.

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar