V58
Hverdagsliv

Ny "ståløfter"

Danske Ergolet fikk anledning til å dra nytte av InnoMeds forprosjektrapport "Ståheis for aktiv oppreisning og stabil forflytting", da det ikke lyktes å få videreført dette forprosjektet i Norge.

Status

Hovedprosjekt

År

2016

Prosjekteier

Århus kommune , Ergolet AsP

NØKKELORD

Behov

Mennesker har behov for å aktivere muskelaturen for å holde seg friske, noe denne ståløfteren legger til rette for.

Resultat

Ergolet i Danmark har videreført InnoMeds forprosjektrapport "Ståheis for aktiv oppreisning og stabil forflytting"

Espen 2

Vil du vite mer om dette? Kontakt:

Espen Helge Aspnes

Innovasjonsrågiver region Midt-Norge/ SINTEF Digital

Espen.H.Aspnes@sintef.no
(+47) 930 59 050

Relatert innhold

Vi vil aktivere dem til selv at kunne flytte sig fra et punkt til et andet, så de får en form for mild genoptræning og fastholdelse af den energi, de stadig har tilbage

— Project Manager Dan Betak fra Ergolet

Prosjektsammendrag

En forflytningsworkshop arrangert i desember 2013 av Ergolet i samarbeid med Syddansk Sundhedsinnovation synliggjorde potensialet for en ny "ståløfter". "At komme fra siddende til stående position, og fra stående til siddende, det er for mange ældre ikke nogen nem opgave. Mange har dog stadig kræfter i kroppen, men ikke nok til at udføre manøvren selv. Det er netop der, Ergolets nye ståløfter kommer ind i billedet. - Vi vil gerne hjælpe de brugertyper, der stadig har muskler i kroppen, men stille og roligt får dem nedbrudt ved passiv flytning. Vi vil aktivere dem til selv at kunne flytte sig fra et punkt til et andet, så de får en form for mild genoptræning og fastholdelse af den energi, de stadig har tilbage, siger Project Manager Dan Betak fra Ergolet." Dette var de samme tanker som lå bak forprosjektet i InnoMed, og da det ikke lyktes å få videreført dette prosjektet i Norge, ble det foretatt en kobling mot Ergolet som da fikk anledning til å dra nytte av InnoMeds forprosjektrapport.