F18
Forebygging

Nye konsepter for forebygging av slitasjegikt i knær

Kan man utvikle alternative metoder for forebygging av slitasjegikt (artrose)? Hovedmålsettingen i dette prosjektet var å etablere grunnlaget for utviklingen av nye produkter og/eller tjenester med tanke på forebygging av slitasjegikt i knær.

Status

Forprosjekt

År

2012

Prosjekteier

Alfa Sko AS, Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS

NØKKELORD

Behov

Forebygging av slitasjegikt (Artrose) hos personer i risikogruppe

Resultat

Prosjektet resulterte i igangsettelsen av et utviklingsprosjekt hos Alfa Sko AS i samarbeid med SINTEF finansiert av Design Pilot (se relatert innhold).

Avatar Female

Vil du vite mer om dette? Kontakt:

Mariann Sandsund

SINTEF Digital

Mariann.Sandsund@sintef.no
(+47) 982 45 138

Relatert innhold

Prosjektsammendrag

Slitasjegikt (artrose) er den vanligste og mest utbredte revmatiske leddsykdommen, og opptrer hos mennesker som har hatt langvarige og harde fysiske belastninger. Tilbudet til pasienter med slitasjegikt i knær innebærer store utgifter til medikamenter, lege- og pleietjenester, trygdeytelser, fravær i arbeidsforhold osv. Det vil derfor kunne innebære reduserte kostnader for samfunnet å kunne utvikle alternative metoder for forebygging tilpasset risikogruppen.

Hovedmålsettingen med prosjektet var å etablere grunnlaget for utviklingen av nye produkter og/eller tjenester med tanke på forebygging av slitasjegikt i knær. Det ble i prosjektet identifisert et behov for en helhetlig og systematisk tjeneste for forebygging av slitasjegikt i knær. Det ble i tillegg synliggjort et behov for relevante produkter som fotscannere, tilpassede arbeidssko og innleggsåler. Ulike eksisterende tjenestetilbud kan inngå i en helhetlig tjeneste, der ulike tiltak tilpasses den enkelte og iverksettes tidlig, og eksisterende produkter tas i bruk for forebygging. Metodikk fra tjenestedesign ble tatt i bruk for å utarbeide et forslag til organisering og innhold for en slik tjeneste.

Prosjektet resulterte i igangsettelsen av et utviklingsprosjekt hos Alfa Sko AS i samarbeid med SINTEF finansiert av Design Pilot. Involvering og kommunikasjon mellom partene helt fra oppstarten av prosjektet har vært en forutsetning for at man har fått til et felles større søknadsløp til Norges forskningsråd. På den annen side erfarte man at det ble for omfattende å kombinere et teknologiutviklingsløp parallelt med et tjenesteutviklingsløp. Utover arbeidsomfanget forutsetter dette som regel ulike partnere, og ulike kilder for finansiering av hovedprosjekt.

18 Nye Konsepter For Forebygging Av Slitasjegikt I Kner