placeholder
Behandling

Nyskapende pasientforløp

Innovasjonspartnerskap skal utvikle nye og innovative løsninger ved å innhente, bearbeide og dele data/informasjon som genereres i et behandlingsfoløp

Status

Hovedprosjekt

År

2018

Prosjekteier

NØKKELORD

Behov

Resultat