placeholder
Behandling

Nyskapende pasientforløp

Innovasjonspartnerskap skal utvikle nye og innovative løsninger ved å innhente, bearbeide og dele data/informasjon som genereres i et behandlingsfoløp

Status

Innovasjon

År

2018

Prosjekteier

Sykehuset Østfold HF

Behov

"Patient empowerment" - pasienten skal ta kontroll og delta i eget sykdomsbilde

Resultat

Partnerskapsmodellen åpner for å samhandle i utviklingen av nye løsninger samtidig som at sykehusene etterpå skal unngå å måtte gå ut på anbud for å kjøpe løsningen.

Sykehuset har behov for å innføre trygge virtuelle/digitale løsninger og tjenester som muliggjør automatisert eller manuell registrering av verdier/parametere når pasienten er hjemme og ikke i daglig kontakt med helsetjenesten.

Prosjektsammendrag

For å realisere Pasientens helsetjeneste er tilgang til helseopplysninger, behandlingsforløp og selvbetjening viktige virkemidler. Med bakgrunn i dette ønsker Sykehuset Østfold (SØ), sammen med flere aktører, å invitere næringslivet til et innovasjonspartnerskap for å diskutere muligheter og utvikle nye og innovative løsninger for å innhente, bearbeide og dele data/informasjon som genereres i et behandlingsforløp. Prosjektet skal utvikle/forbedre og ta i bruk: Eksisterende og nye tjenester der pasienten selv kan være medvirkende og ta del i eget sykdomsforløp, følge med på status, historikk og planer, gi nødvendig sanntids-informasjon til og lette kommunikasjonen med helsetjenesten gjennom hele sykdoms-forløpet og evt. i livets sluttfase. Analyse-, planleggings- og oppfølgingsverktøy som gir økt forutsigbarhet og beslutningsstøtte for helsepersonell i helse- og omsorgstjenesten. Det handler om å få tilgang til nødvendig sanntidsinformasjon fra pasienten og teknologioverføring fra andre sektorer med tilsvarende krav til kvalitet, effektivitet og sikkerhet.