OUS Hjemme - Oslo universitetssykehus

InnoMed skal støtte OUS i å tilby hjemmesykehus og spesialisthelsetjenester i hjemmet.

Prosjektet skal legge til rette for effektiv utvikling av tjenester og en skalering av spesialisthelsetjenester i hjemmet. Målet er at flere pasienter og flere pasientgrupper ved OUS skal tilbys hjemmesykehus og andre spesialisthelsetjenester i hjemmet framfor innleggelser og fysisk oppmøte ved sykehuset.

Spesialisthelsetjenester i hjemmet inkluderer avanserte hjemmesykehus, arenafleksible tjenester, ambulante tjenester i hjemmet, hjemmebehandling og digital hjemmeoppfølging som har til hensikt å legge til rette for spesialistbehandling i hjemmet. I løpet av prosjektet skal OUS gå fra dagens modell med selvstendige hjemmesykehus og digitale tjenester som driftes og prøves ut i de ulike klinikkene, til «OUS hjemme som en helhetlig satsning på tvers av sykehuset. Det skal utvikles fellestjenester for tjenester som inngår i hjemmesykehus, og det skal arbeides med en felles logistikk-, teknologi, og samhandlingsløsning.

InnoMed skal bistå med følgende: 

  • Bistå i arbeidet med å etablere nødvendige fellestjenester for å gjøre «OUS hjemme» som en integrert del av OUS sin driftsmodell
  • Støtte i arbeidet med å videreutvikle arbeidet rundt samhandling med kommunehelsetjenesten
  • Tydeliggjøre pasientforløpet og bistand til tegning og visualisering av pasientforløp på tvers av forvaltningsnivå
  • Bistå prosjektet med prosjektorganisering og se på muligheter for innføring av smidig arbeidsmetodikk

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar