F82
Pasienter

Pasienten som partner i virtuelle team

Dette forprosjektet har som ambisjon å utrede og utarbeide en funksjonell kravspesifikasjon for en generisk samhandlingsløsning som understøtter gode pasientforløp ved å gi muligheter til å samarbeide på tvers av virksomheter i virtuelle team, samt å gi pasientene muligheter for å medvirke i diagnostikk og egen behandling.

Status

Forprosjekt

År

2014

Prosjekteier

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Behov

Det er i løpet av de senere år utført en rekke studier som har identifisert behov for elektroniske løsninger for tverrfaglig samarbeid gjennom pasientforløp på tvers av virksomheter og nivå, med pasienten som aktiv partner i samhandlingen.

Resultat

Rapport fra forprosjektet er lagt på InnoMed sin web og funksjonell kravspesifikasjon er presentert i flere fora. Målet er å få utviklet en begrenset pilot for å få testet ut ideer og konsepter.

Wenche Poppe

Vil du vite mer om dette? Kontakt:

Wenche Poppe

Innovasjonsrågiver region Nord/ Norinnova Technology Transfer

Wenche@norinnova.no
(+47) 916 29 250

Relatert innhold

Prosjektsammendrag

Det er i løpet av de senere år utført en rekke studier for å kartlegge fag-/diagnosespesifikke behov i helsesektoren og foreslå løsninger for bedre pasientforløp og samhandling. Studiene har identifisert behov for elektroniske løsninger for tverrfaglig samarbeid gjennom pasientforløp på tvers av virksomheter og nivå, med pasienten som aktiv partner i samhandlingen. 

Det er beskrevet behov for dynamiske og interaktive løsninger (med funksjoner gruppert i følgende kategorier): 

A) Generell informasjon og kunnskap om sykdom (informasjonsdatabaser, generell helseinfo).

B) Informasjon om spesifikk pasient og sykdom (labsvar, epikriser, EPJ, monitoreringsdata etc.). 

C) Samhandling og kommunikasjon i et forløp (meldinger, epikriser, medikamenter, felles EPJ etc.). 

D) Planlegge og koordinere helsearbeidere og støttepersonell (timeplan, behandlingsplan, felles journal, statusnotat etc.). 

E) Selvhjelp, motivasjon og egenmestring (blodsukker, puls, blodtrykk, bilder, skjema, egenjournal etc.). 

Dette forprosjektet har som ambisjon å utrede og utarbeide en funksjonell kravspesifikasjon for en generisk samhandlingsløsning som understøtter gode pasientforløp ved å gi muligheter til å samarbeide på tvers av virksomheter i virtuelle team, samt å gi pasientene muligheter for å medvirke i diagnostikk og egen behandling. Rapport fra forprosjektet er lagt på InnoMed sin web og funksjonell kravspesifikasjon er presentert i flere fora. Målet er å få utviklet en begrenset pilot for å få testet ut ideer og konsepter.

82 Pasienten Som Partner I Virtuelle Team