Pasientsentrert helsetjenesteteam, Ålesund sykehus og Ålesund kommune

InnoMed støtter Ålesund sykehus og Ålesund kommune med etablering av pasientsentrert helsetjenesteteam.

Ålesund sykehus skal i samarbeid med Ålesund kommune etablere et tverrfaglig team (etter PSHT-modellen) som skal følge opp pasient ved utskrivelse etter hjerneslag eller geriatriske problemstillinger, samt etter henvisning fra fastlege for vurdering i hjemmet. Dette for å hindre forverring i helsetilstand og kunne forebygge senere behov for sykehusinnleggelse.  

InnoMed skal blant annet støtte prosjektet i prosjektplanlegging og forankring inn mot kommuner og fastleger. For forankring skal det jobbes grundig med tjenesteforløpet sammen med kommunen. Prosjektet bygger på UNN sin modell for pasientsentrerte helsetjenesteteam, og InnoMed skal støtte prosjektet i å tilpasse denne til de lokale forholdene.  

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar