Poliklinikk med digitale verktøy på Bærum sykehus

Bærum sykehus ønsker å øke bruk av digitale verktøy for å forbedre polikliniske tilbud til en rekke pasienter.

Prosjektet har mål om å tilby poliklinisk oppfølging utifra pasientens behov. Det er behov for bedre samhandling med kommunale tjenester og fastleger, samt økt bruk av digitale verktøy i arbeidsprosesser. Dette kan øke kvaliteten og forbedre pasientopplevelsen av tjenestetilbudet fordi de vil få lettere tilgang til helsetjenester. ​Det har vært jobbet godt med forankring internt i sykehuset.  

InnoMed bistår prosjektet med strukturering av prosjektarbeid, kartlegge det man allerede kan og vet rundt pasientgruppen og behandling, samt gi råd rundt tjenestedesign og roller, ansvar og samhandling. 

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar