F28
Forebygging

Prehospital isolasjonshåndtering av hypotermiske pasienter

Nedkjøling i forbindelse med ulykker kan komplisere pasientens tilstand betydelig og det finnes ingen standardiserte metoder ambulansepersonellet i Norge bruker for å forbygge hypotermi prehospitalt. Målet for prosjektet var derfor å utvikle forslag til nye produktkonsepter som har dokumentert effekt på å redusere varmetap og forebygge hypotermi hos pasienter prehospitalt.

Status

Forprosjekt

År

2010

Prosjekteier

Haukeland Universitetssjukehus HF

Behov

Forebygging av hypotermi

Resultat

Resultatet fra prosjektet ble i første omgang en prosess med mål om igangsettelse av et OFU prosjekt. Bedriftspartneren måtte dessverre trekke seg og man er derfor i dialog med en ny mulig aktør.

Tore Christian Storholmen

Vil du vite mer om dette? Kontakt:

Tore Christian Storholmen

SINTEF Teknologi og samfunn

Tore.Christian.Storholmen@sintef.no
(+47) 932 28 212

Relatert innhold

HYPOTERM

Prosjektsammendrag

Farene ved systemisk nedkjøling (hypotermi) i forbindelse med ulykker er godt kjent innen prehospital akuttmedisin. Nedkjøling kan komplisere pasientens tilstand betydelig, og er assosiert med økt mortalitet hos alvorlig skadde. Det finnes forskjellige typer utstyr tilgjengelig til forebygging og behandling av hypotermi prehospitalt, men det foreligger lite sammenliknende dokumentasjon om disse produktenes effekt. Det finnes heller ingen standardisert protokoll eller metodikk ambulansepersonellet i Norge bruker for å forbygge hypotermi prehospitalt.

Målet for prosjektet var å utvikle forslag til nye produktkonsepter som har dokumentert effekt på å redusere varmetap og forebygge hypotermi hos pasienter prehospitalt, sammen med en industripartner, som danner et grunnlag for etablering av hovedprosjekt. Funn i behovskartleggingen ble verifisert gjennom en workshop med leger og akuttmedisinsk personell. Parallelt med forprosjektet har det blitt gjennomført tester i lab hos SINTEF for å evaluere eksisterende produkter og metoder.

Resultatet fra prosjektet ble i første omgang en prosess med mål om igangsettelse av et OFU prosjekt. Bedriftspartneren måtte dessverre trekke seg og man er derfor i dialog med en ny mulig aktør. En erfaring fra prosjektet er gevinsten av å invitere sektoren inn i et industrielt miljø. Forståelse og motivasjon hos helsepersonell øker ved å vise til muligheter og gjennomføringsevne.

28 Prehospital Isolasjonshandtering Av Hypotermiske Pasienter