Bilde Til Nettside

Prosjektrapport 2006 - 2016

Her er en oppsummering av alle InnoMeds forprosjekter, samt hovedprosjektene og innovasjonene de har ført til.

Status

Forprosjekt

År

2017

Prosjekteier

InnoMed

NØKKELORD

Behov

Behovsdrevet innovasjon i helse- og omsorgssektoren

Resultat

109 forprosjekter har foreløpig ført til 53 hovedprosjekter og 39 innovasjoner.

Merete Rorvik

Vil du vite mer om dette? Kontakt:

Merete Rørvik

SINTEF Digital

Merete.Rorvik@sintef.no
(+47) 930 08 878

Prosjektsammendrag

Her er alle InnoMeds forprosjekter samlet i en rapport, samt hvilke hovedprosjekter og innovasjoner de har ført til. Ønsker du å få tilsendt en printet utgave, så ta kontakt med Merete Rørvik.

Prosjektrapport InnoMed 2006 - 2016