Pust deg bedre i Helse Førde

InnoMed støtter Helse Førde med implementeringsaktiviteter av applikasjonen Pust deg bedre.

Kronisk lungesyke pasienter representerer en stor andel av pasientene i spesialisthelsetjenesten, og de har et overlappende symptombilde med tung pust, hoste, sekret og akutte forverringer som fellestrekk. Helse Førde har utviklet et mobilapplikasjon som skal hjelpe kronisk lungesyke med bedre livskvalitet og brems av sykdomsprogresjon. 

Appen "Pust deg bedre" er et pedagogisk verktøy for lungesyke. Appen gir støtte til å utføre lungefysioterapiøvelser som er egenbehandling som hjelper med å fjerne slim og dempe åndenød. Du kan lese mer om applikasjonen her.

InnoMed har støttet prosjektet med forankring til primærhelsetjenesten, fremfor alt fastleger og fysioterapeuter. InnoMed skal støtte prosjektet videre med spredning og implementering av applikasjonen, samt grundig dokumentasjon av effekter. Prosjektet står også i en problemstilling hvorvidt appen skal kommersialiseres eller eies av det offentlige, og InnoMed skal bistå med rådgivning rundt dette.   

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar