Pust deg bedre i Helse Førde

InnoMed støtter Helse Førde med implementeringsaktiviteter av applikasjonen Pust deg bedre.

Kronisk lungesyke pasienter representerer en stor andel av pasientene i spesialisthelsetjenesten, og de har et overlappende symptombilde med tung pust, hoste, sekret og akutte forverringer som fellestrekk. Helse Førde har utviklet et mobilapplikasjon som skal hjelpe kronisk lungesyke med bedre livskvalitet og brems av sykdomsprogresjon.

Appen "Pust deg bedre" er et pedagogisk verktøy for lungesyke. Appen gir støtte til å utføre lungefysioterapiøvelser som er egenbehandling som hjelper med å fjerne slim og dempe åndenød. Du kan lese mer om applikasjonen her. 

InnoMed bistår med følgende:

  • InnoMed støtter prosjektet med implementering og spredning av applikasjonen i primærhelsetjenesten.
  • InnoMed har så langt hjulpet prosjektet med å organisere og planlegge en workshop med kommunale fysioterapeuter og fastleger som skal avholdes i august.
  • Inputen fra workshopen skal benyttes til å planlegge og lage en implementeringsplan for å spre kunnskap og informasjon om applikasjonen.

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar