Samarbeid om de som trenger det mest hos SSHF

Målsetningen med prosjektet er å gi bedre kvalitet i helsetjenesten, øke samordningen og koordineringen av helsetjenesten og redusere reinnleggelser på sykehus.

Sørlandet sykehus avd. Flekkefjord utviklet i 2019 et nytt tjenesteforløp der sykehuset samarbeider med Lyngdal, Flekkefjord, Farsund og Kvinesdal kommune. I tjenesteforløpet mottar pasienter et hjemmebesøk av fastlege og ressurspersoner fra pasientens tilhørende kommune kort tid etter utskrivelse fra sykehus. I besøket kartlegges det hvilke behov pasienten har for å kunne ha det best mulig hjemme.

InnoMed støtter prosjektet med å gi prosessveiledning og kompetanseoverføring for prosjektgruppen og involverte aktører.


InnoMed bistår på følgende måter:

  • Støtte prosjektgruppen med å videreutvikle tjenesteforløpet ved og for eksempel gjennomføre innsiktsundersøkelser rundt bruk av video ved noen av hjemmebesøkene.
  • Veiledning i utvikling av informasjonsskriv og rutiner tilknyttet det nye pasientforløpet.
  • Bistand i forankring slik at rekrutteringen av pasienter fra sengeposter som er aktuelle brukere av det nye tjenesteforløpet effektiviseres
  • Bistå og veilede om tjenesteinnovasjonsmetodikk, innsiktsarbeid, aktør-og interessentanalyse og intervjuhåndtering.
  • Veilede sykehuset rundt arbeidet med forankring mot kommuner for å få til økt samhandling.

 

I prosjektperioden vil det bli avholdt arbeidsmøter og workshops for å sikre praktisk kompetanseoverføring. InnoMed vil se prosjektet i nær sammenheng med de initiativene som foreligger innenfor digital hjemmeoppfølging i regionen.

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar