V37
Rehabilitering

Samhandling/Diabetes fotsår

Den økende forekomsten av diabetes og stadig flere eldre personer med komplekse og sammensatte behov medfører store framtidige utfordringer for helsetjenesten.

Status

Hovedprosjekt

År

2012

Prosjekteier

Stavanger universitets-sjukehus – Helse Stavanger HF

NØKKELORD

Behov

Prosjektet baserer seg på behov for bedre tilbud til pasienter med diabetes fotsår.

Resultat

Stavanger har fått godkjent NFR prosjekt for å arbeide videre med forskning og utvikling innen diabetes og fotsår, inkludert tjenesten knyttet til diabetes fotsår. Prosjektet har fått bevilgning på 23 MNOK.

Anne Cathrin Ostebo

Vil du vite mer om dette? Kontakt:

Anne Cathrin Østebø

Innovasjonsrågiver region Vest (Stavangerområdet)/ Validé

anne.cathrin@valide.no
(+47) 936 99 095

Relatert innhold

Prosjektsammendrag

Den økende forekomsten av diabetes og stadig flere eldre personer med komplekse og sammensatte behov medfører store framtidige utfordringer for helsetjenesten. En fryktet komplikasjon ved diabetes er fotsår, som er både en byrde for den enkelte, men også kostbart for samfunnet. I tillegg har mange pasienter redusert mobilitet slik at relativt korte reiser kan oppleves som en belastning. Det er derfor svært viktig å få til en bedre samhandling mellom sjukehus og primærhelsetjeneste og finne alternative måter å behandle og følge opp fotsår. Målet for prosjektet var å fremme kommunikasjon og samhandling, effektivisere behandlingsprosedyrer og gi pasienten mulighet for oppfølging nærmere hjemmet. Med dette vil man kunne redusere kostnader og samtidig redusere ubehaget og bekymringene ved å ha diabetes. Stavanger har fått godkjent NFR prosjekt for å arbeide videre med forskning og utvikling innen diabetes og fotsår, inkludert tjenesten knyttet til diabetes fotsår. Prosjektet har fått bevilgning på 23 MNOK.