Samhandlingsforløp for barn og unge, Helse Nord-Trøndelag

InnoMed støtter prosjektet med implementering av Helse Fonna sitt verktøy «Barn og unges helsetjeneste».

«Barn og unges helsetjeneste» er et verktøy som består av syv samhandlingsforløp for de vanligste psykiske helseplagene hos barn og unge. Prosjektet ønsker å utforske hvordan samhandlingsforløpene kan benyttes som modell for samhandling rundt barn og unge i Helse Nord-Trøndelag, og alle kommuner i helseforetaket sitt opptaksområde. Prosjektet har gjort seg godt kjent med verktøyet til Helse Fonna, og skal nå sette i gang arbeidet med å planlegge for implementering av forløpene.  

InnoMed skal støtte prosjektet i tidligfasen av prosjektet, ved å gi rådgivning rundt planlegging og involvering, slik at prosjektet får lagt en god plan for en vellykket implementering som er forankret blant alle aktører som er involvert i tjenestene.  

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar