Samhandlingsmodell for ivaretakelse av barn og unge ved OUS og Oslo kommune

InnoMed støtter Oslo universitetssykehus med oppstartsaktiviteter i prosjektet der det skal utvikles en samarbeidsmodell mellom spesialist- og primærhelsetjenesten.

Oslo universitetssykehus og Oslo kommune skal utvikle en samarbeidsmodell mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten som skal bidra til et bedre tjenestetilbud for barn og unge med utviklingsforstyrrelser og psykiske vansker med et sammensatt og komplekst tilstandsbilde.

I samarbeid med barn, unge og deres foreldre/omsorgspersoner er formålet med prosjektet å:

  • Utvikle tiltak som innehar tverrfaglig kompetanse av høy kvalitet, er forutsigbare og stabile og bedre koordinert enn det som er tilfelle i dag (og at ulike faglige vurderinger er samstemte)
  • Redusere bruk av enetiltak som blir levert av kommersielle aktører
  • Videreutvikle kunnskapsgrunnlaget for tjenestetilbudet til barn og unge med autismediagnoser og gjennom det etablere treffsikre og individuelt tilpassede tjenester til barn og unge som har behov for langvarig/ sammensatt oppfølging gjennom helhetlige og virksomme tiltak fra ulike nivå og sektorer.

Før sommeren ble det etablert styringsgruppe, bestående av bydelsdirektører eller deres stedfortredere og Klinikksjefer. Prosjekt- og arbeidsgrupper er under etablering. Prosjektet er i første fase som vil gå til desember 2021. Denne fasen innebærer kartleggings- og innsiktsarbeid.

InnoMed støtter prosjektet med veiledning på innsiktsarbeid, hvordan komme i gang og hvordan gå frem. Innsiktsarbeidet skal benyttes til videre arbeid med å gjøre en brukerreisekartlegging samt en grundig kartlegging av dagens tjenestetilbud. Dagens tjenestereise designes som en steg for steg beskrivelse av hvordan den eksisterende tjenesten leveres og oppleves.

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar