Sammen på tvers for å ivareta unge, Oslo kommune og Oslo universitetssykehus

InnoMed støtter Oslo universitetssykehus og Oslo kommune i prosjektet "Sammen på tvers" der det skal utvikles en samarbeidsmodell mellom spesialist- og primærhelsetjenesten. Målet er å sikre helhetlig ivaretakelse av unge med utviklingsforstyrrelser og psykiske lidelser.

I prosjektet "Sammen på tvers" skal det utvikles en samarbeidsmodell mellom spesialist- og primærhelsetjenesten. Målet er å sikre helhetlig ivaretakelse av unge med utviklingsforstyrrelser og psykiske lidelser.

InnoMed har tidligere bistått prosjektet med prosessveiledning i oppstartsfasen. Les mer om hva som ble gjort i prosjektet her.

Videre skal InnoMed nå gi prosjektet bistand til gevinstkartlegging med nullpunktmålinger frem mot oppstart av pilot, samt bistand til oppfølging og synliggjøring av gevinster under pilotfasen.

 

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar