Snow Smittekart
Diagnose

SNOW sykdomsovervåking

Snow sykdomsovervåking. En mellomvare installert på mikrobiologiske laboratorium for å overvåke og varsle spredning av smittsomme sykdommer

Status

Hovedprosjekt

År

2018

Prosjekteier

UNN, Nasjonalt senter for e-helseforskning. Mikrobiologiske laboratorier i Helse-Nord, Helse Midt samt Fürst laboratorium.

Behov

Forebygging og diagnostisering av smittsomme sykdommer.

Resultat

Smittedata er verdifulle i overvåking og beslutningsstøtte. Presise data gjør det mulig å bedre forskrivning av antibiotika. Det er ikke besluttet om løsningen skal videreføres.

SNOW er nyttig. Dette for å monitorere agens, sykdomsbyrde, antibiotikabruk, mfl.

— Bjørn Waagsbø, overlege regionalt kompetansesenter for smittevern St. Olavs hospital

Prosjektsammendrag

Snow sykdomsovevåking er installert for forskningsformål ved mikrobiologiske laboratorium i Helse-Nord, Helse-Midt og hos Fürst laboratorium. Systemet er utviklet ved Nasjonalt Senter for Telemedisin i samarbeid med UiT. Systemet driftes av Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE). NSE har ikke mandat eller finansiering til å drifte systemet videre. Det arbeides med å etablere en organisasjon som kan videreføre utvikling og drift av SNOW sykdomsovervåking. Dette er en teknologi utviklet gjennom 10-15 år gjennom mange ulike prosjekter finansiert av forskjellige virkemidler som har dradd teknologien videre. Det er mikrobiologiske laboratorium i Helse-Nord og Helse-Midt samt Fürst laboratorium som i dag er hovedbruker av tjenesten. Utfordringen er at de så langt har fått dette "gratis." Når prosjektmidlene forsvinner, må de som har nytte av dette være med og finansiere videre drift og utvikling. Vi møter utfordringer med implementering i dette prosjektet. Det er en løsning alle synes er bra men ingen tar ansvar for at en slik løsning finansieres. Det er et sterkt ønske om at sykdomsovervåking opprettholdes og videreutvikles, men uenighet om hvem som skal betale for driften av løsningen. Målet er å få etablert en enighet mellom dagens brukere om å finansiere drift av løsningene i to år fremover mens en permanent driftsmodell utvikles.