F77
Helsepersonell

Spillbasert læring ved nye sykehuset i Østfold

Status

Innovasjon

År

2016

Prosjekteier

Sykehuset Østfold, Attensi AS

NØKKELORD

Behov

Prosjektet bygger på behovet om at helsepersonell skal kunne øve seg på arbeidsprosesser før nytt sykehusbygg står klart.

Resultat

n/a

Per Michaelsen 3

Vil du vite mer om dette? Kontakt:

Per Michaelsen

Innovasjonsrågiver region Sør-Øst/ Inven2

per.michaelsen@inven2.com
(+47) 911 05 895

Relatert innhold

Prosjektsammendrag

Nytt Sykehus Østfold (SØ) på Kaldnes utenfor Sarpsborg skal stå klart i 2015 - 2016.  Utfordringene øker i forbindelse med detaljplanlegging, innflytting og det å skulle ta i bruk det nye sykehuset. Da nye Ahus var ferdigbygget og driften skulle igangsettes, ble det avdekket mange utfordringer. Eksempelvis knyttet til: Ledelses- og organisasjonsstruktur, faglig utvikling, behandlingsmetoder og arbeidsprosesser, ny teknologi og nytt utstyr og nye krav til samhandling. For å unngå at feilene skal gjenta seg ved nytt SØ ønsker man nå å benytte spillteknologi som læringsverktøy. Dette vil gi de ansatte muligheten til å trene på simulerte arbeidsprosesser før bygget står ferdig. De ansatte skal også kunne gjøre seg kjent i det nye bygget som er på mer enn 82 000 kvm. Et hovedprosjekt har startet sammen med Attensi AS. Sykehuset Østfold har gjennomført et innovativt innkjøp på 6 MNOK i kombinasjon OFU (med ramme 12 MNOK) samt årlig driftslisens fra år 2016.  Med 1.5 MNOK i forprosjektmidler har dette prosjektet i perioden 2012-2016 tilført omlag 20 MNOK i tillegg til fremtidige lisensinntekter for å etablere et fremtidig forretningsområde for simuleringsbasert læring i helseforetak. OFU søknad er innvilget sammen med Attensi AS som bedrift. Sykehuset Østfold har ansatt egen prosjektleder for gjennomføringen av OFU prosjektet. Totalkostnad over tre år er beregnet til 12 MNOK.