V47
Behandling

"The Medical Home" - Nye rutiner for medisinering i hjemmet

Bruk av medisindispensere kan spare hjemmesykepleien for mange hjemmebesøk, og dermed kommunen for utgifter, og de kan også bidra til at den hjemmeboende får økt mestringsfølelse, men samtidig kan det føre til mindre sosial kontakt og økt ensomhet. Dette er forhold som man ønsker å analysere nøye i dette prosjektet, finansiert av Forskningsrådet.

Status

Hovedprosjekt

År

2015

Prosjekteier

Bjugn kommune

Behov

Prosjektet basedrer seg på kommuners behov for å spare utgifter, samt pasienters behov for medisin og sosial kontakt.

Resultat

"The Medical Home" gjennomføres av forskere fra NTNU, Høgskolen i Sør-Trøndelag og Trøndelag forskning og utvikling. De vil undersøke designløsninger og rutiner for trygg utdeling av medisiner til eldre pasienter i hjemmet. De vil også se på hvordan implementering av ny teknologi vil influere på utdanningen av helse- og omsorgspersonell.

Espen 2

Vil du vite mer om dette? Kontakt:

Espen Helge Aspnes

Innovasjonsrågiver region Midt-Norge/ SINTEF Teknologi og Samfunn

Espen.H.Aspnes@sintef.no
(+47) 930 59 050

Relatert innhold

Prosjektsammendrag

Internasjonalt finnes det nå en rekke avanserte medisindispensere på markedet som kan bidra til at flere hjemmeboende eldre klarer å administrere sin egen medisin selv. Disse dispenserne varsler når medisin skal tas, og dersom medisinen ikke blir tatt innenfor et gitt tidsrom, sender dispenseren gjerne en melding til pårørende eller hjemmesykepleie. Flere av disse dispenserne baserer seg på bruk av multidosepakninger. Bruk av slike dispensere kan spare hjemmesykepleien for mange hjemmebesøk, og dermed kommunen for utgifter, og de kan også bidra til at den hjemmeboende får økt mestringsfølelse, men samtidig kan det føre til mindre sosial kontakt og økt ensomhet. Dette er forhold som man ønsker å analysere nøye i prosjektet "The Medical Home" finansiert av Forskningsrådet. Prosjektet gjennomføres av forskere fra NTNU, Høgskolen i Sør-Trøndelag og Trøndelag forskning og utvikling. De vil undersøke designløsninger og rutiner for trygg utdeling av medisiner til eldre pasienter i hjemmet. De vil også se på hvordan implementering av ny teknologi vil influere på utdanningen av helse- og omsorgspersonell.