V76
Diagnose

TILT - tidlig identifiserte livstruende tilstand

Hvordan oppdage utvikling av kritisk sykdom tidlig i forløpet før pasienten virkelig blir dårlig?

Status

Hovedprosjekt

År

2018

Prosjekteier

Sykehuset Sørlandet HF, Isansys UK, Metavision

Behov

Tidligere identifisering av kritisk sykdom, slik at man kan sette inn tiltak som forhindrer at pasienten blir sykere

Resultat

mplementering av en fullskala løsning krever at programvaren Metavision blir innstallert og integrert av Sykehuspartner

Per Michaelsen 3

Vil du vite mer om dette? Kontakt:

Per Michaelsen

Innovasjonsrågiver region Sør-Øst/ Inven2

per.michaelsen@inven2.com
(+47) 911 05 895

Systematisk overvåkning av pasienter i en tidligfase har i flere studier vist å kunne bidra til at flere pasienter overlever kritisk sykdom.

Prosjektsammendrag

Vitale parametere som blodtrykk, puls og temperatur er viktige for helsepersonell å måle. Det er fordi de sier mye om hvor syk pasienten er, og dermed også hva slags behandling pasienten bør få. Ved å måle de vitale parameterne regelmessig får helsepersonell også muligheten til å oppdage utvikling av kritisk sykdom tidligere i forløpet, før pasienten ser virkelig dårlig ut. Det gjør at de kan sette inn tiltak som forhindrer at pasienten blir enda sykere. Slik systematisk overvåkning av pasienter har i flere studier vist å kunne bidra til at flere pasienter overlever kritisk sykdom. Imidlertid tar det tid for sykepleierne å gjøre disse målingene flere ganger i døgnet. Vanlige sengeposter på norske sykehus i dag har ingen mulighet for å overvåke vitale parametere kontinuerlig og trådløst på innlagte pasienter. 

Prosjektet tester ut små sensorer som er behagelige å ha på huden og gjør at pasientene kan slippe å bli vekket av helsepersonell som skal utføre målinger om natten. Det er viktig for syke personer. En sentral del av dette prosjektet er å integrere data fra sensorene med den elektroniske pasientjournalen Metavision. På den måten kan alle kurvedata fra pasientene gå trådløst rett inn i journalen.

 Prosjektet kjøres i en intern testversjon ved Sykehuset Sørlandet og blir utprøvd for lagring av kurvedata i Metavisjon.