placeholder
Hverdagsliv

Trygge spor II - Tjenester for trygghet og selvstendighet for personer med demens

Dette prosjektet er en videreføring av "Trygge spor I", har det offisielle navnet “Developing innovative models for health care services for safety and autonomy of people with dementia” og er finansiert gjennom NFR.

Status

Hovedprosjekt

År

2013

Prosjekteier

Bærum, Drammen og Trondheim kommuner

NØKKELORD

Behov

Målsettingen er å utvikle en GPS-applikasjon for aktive personer med demens og deres omsorgspersoner.

Resultat

er å utvikle en GPS-applikasjon for aktive personer med demens og deres omsorgspersoner.

Avatar Male

Vil du vite mer om dette? Kontakt:

Dag Torstein Ausen

SINTEF IKT

Dag.Ausen@sintef.no
(+47) 930 59 316

Relatert innhold

Prosjektsammendrag

Dette prosjektet som er en videreføring av "Trygge spor I", har det offisielle navnet “Developing innovative models for health care services for safety and autonomy of people with dementia” er finansiert gjennom NFR. Målsettingen er å utvikle en GPS-applikasjon for aktive personer med demens og deres omsorgspersoner. Dette vil legge til rette for at: A) Personer i tidligfase demens kan oppleve økt trygghet, frihet og selvstendighet i forbindelse med tur, og B) at deres omsorgspersoner får et brukervennlig verktøy for å støtte opp under denne aktiviteten.