placeholder
Hverdagsliv

Tryggere å bo hjemme

Bærum kommune legger til rette for at innbyggerne skal kunne bo hjemme i egen bolig så lenge som mulig, og har derfor anskaffet tjenester basert på trygghetsteknologi.

Status

Innovasjon

År

2017

Prosjekteier

Bærum kommune, Telenor Objects AS

Behov

Trygghet i hjemmet 

Resultat

Bærum kommune tilbyr trygghetstjenester for hjemmeboende. Dagens trygghetsalarm skiftes nå ut med en moderne, digital trygghetsalarm og andre trygghetsløsninger, og tjenestetilbudet utvides.

Avatar Male

Vil du vite mer om dette? Kontakt:

Dag Torstein Ausen

SINTEF IKT

Dag.Ausen@sintef.no
(+47) 930 59 316

Relatert innhold

"Det å være mest mulig selvhjulpen i egen bolig bidrar til mestringsfølelse og høyere livskvalitet, og løsninger for velferdsteknologi skal bidra til at brukerne opplever økt trygghet i hjemmet"

— Lisbeth Hammer Krog, ordfører i Bærum kommune

Prosjektsammendrag

Prosjektet Trygghetspakken (2012-14) og deltakelse i nasjonalt program for velferdsteknologi (2014-15) la grunnlaget for at Bærum kommune i samarbeid med Asker kommune gjennomførte en innovativ anskaffelse på trygghetstjenester til innbyggerne i kommunene med aktiv bruk av trygghetsteknologi. Tjenesteleverandør ble valgt i januar 2017 og er implementert gradvis i kommunen utover året.

Løsningen inneholder digital trygghetsalarm, hvor brukerne selv kan varsle om behov for bistand i hjemmet, men også automatiske varsel/alarm ved brann, fall eller bevegelse utenfor sikkert område med for eksempel dørsensor.

Alle som har trygghetsalarm og mottar hjemmetjeneste vil få installert elektronisk dørlås. Dette har ført til en mer effektiv tjeneste. Bruker og pårørende kan benytte egen nøkkel hvis de ønsker.

De nye løsningene omfatter også lokaliseringstjeneste (GPS). Dette kan gi brukere med demens eller annen kognitiv svikt økt frihet, og pårørende økt trygghet. Erfaring med GPS i Bærum kommune viser at brukerne får bedre livskvalitet, en tryggere og sikrere tjeneste, samt at en kan utsette behov for institusjonsplass.

Løsningene bidrar til at innbyggerne kan bo lengre hjemme og oppleve trygghet, mestring og frihet, samtidig som kommunene blir i stand til å jobbe smartere og mer effektivt.