F114
Behandling

Urinprøvetaking i rusbehandling (URUS)

Bruk av urinprøver til oppfølging av rusbehandling anses som den sikreste og beste måten å kontrollere inntak av rusmidler på. Dette forprosjektet, som kjøres i nært samarbeid med brukerne, skal ta i bruk moderne teknologi for å legge til rette for en mer verdig prøvetakingssituasjon både for klienter og ansatte, og har som ambisjon å innføre en ny gullstandard i norsk helsevesen.

Status

Forprosjekt

År

2016

Prosjekteier

NØKKELORD

Behov

Mange klienter opplever urinprøvetaking under tilsyn som uverdig og en inngripen i den private sfæren, og situasjonen oppleves også ubehagelig for den ansatte som må overvåke prøvetakingen.


Resultat

Prosjektet er ikke avsluttet

Per Michaelsen 3

Vil du vite mer om dette? Kontakt:

Per Michaelsen

Innovasjonsrågiver region Sør-Øst/ Inven2

per.michaelsen@inven2.com
(+47) 911 05 895

Prosjektsammendrag

Bruk av urinprøver til oppfølging av rusbehandling anses som den sikreste og beste måten å kontrollere inntak av rusmidler på. De aller fleste prøvene blir tatt under tilsyn eller observasjon fra en ansatt for å sikre identifikasjon av urinprøven og klienten. Mange klienter opplever prøvetaking under tilsyn som uverdig og en inngripen i den private sfæren, og situasjonen oppleves også ubehagelig for den ansatte som må overvåke prøvetakingen. 

Dette forprosjektet, som kjøres i nært samarbeid med brukerne, skal ta i bruk moderne teknologi for å legge til rette for en mer verdig prøvetakingssituasjon både for klienter og ansatte, og har som ambisjon å innføre en ny gullstandard i norsk helsevesen. Ved hjelp av mikro- og nanoteknologi og DNA-markører skal det ikke lengre være nødvendig å avgi prøven under tilsyn – DNA-markører skal sammen med urinprøven gi en sikker identifikasjon av personen som har avlagt urinprøven. På landsbasis blir det hvert år tatt flere hundre tusen urinprøver for å påvise eller avkrefte inntak av rusmidler og legemidler med ruspotensial. Størsteparten av prøvene – ca. 220 000 prøver pr. år - blir tatt i forbindelse med legemiddelassistert rehabilitering (LAR). 

I tillegg til urinprøver i LAR-systemet, tas det urinprøver i institusjoner som driver rusbehandling (anslag ca. 75000 prøver), i kriminalomsorgen og i barnevernet. Urinprøver benyttes også for å bekrefte rusfrihet innenfor yrkesgrupper hvor ruspåvirkning kan sette menneskeliv eller store verdier i fare. Eksempler er luftfart, togtransport, oljeindustri og Forsvaret.