V25 Swb
Forebygging

Utvikling av hoftebeskytter for eldre

Hoftebeskyttere har bevist effekt på forebygging av fallskader, som hoftebrudd. Utfordringen har vært at eldre ikke ønsker å bruke de produktene som er ute på markedet, på grunn av at de ikke er praktiske, har dårlig komfor og/eller rett og slett ikke serlig pene. Det ønsker Protex AS, NTNU og SINTEF ønsket å gjøre noe med.

Status

Innovasjon

År

2014

Prosjekteier

Protex AS

Behov

Forebygge fallskader

Resultat

Produktet HiP er lansert og har blant annet mottatt Merket for god design 2015

Tore Christian Storholmen

Vil du vite mer om dette? Kontakt:

Tore Christian Storholmen

SINTEF Teknologi og samfunn

Tore.Christian.Storholmen@sintef.no
(+47) 932 28 212

Relatert innhold

Relaterte lenker

HiP hoftebeskytter

HiP

Prosjektsammendrag

Norge ligger internasjonalt på toppen hva angår forekomsten av hoftebrudd. Dette er dermed et enormt problem både nasjonalt og internasjonalt med store personlige og samfunnsøkonomiske kostnader. På markedet finnes det en lang rekke hoftebeskyttere fra ulike produsenter. Med få variasjoner ligner de veldig på hverandre både funksjonelt og utseendemessig. Flere forskningsstudier viser at slike produkt har en betydelig forebyggende effekt i forhold til hoftebrudd - såfremt de brukes. Utfordringen med eksisterende løsninger er dessverre at svært få eldre kan overtales til å ta på seg disse - hvorved effekten dessverre også uteblir.

 Dette prosjektet har som mål å utvikle en ny type hoftebeskytter som både bruksmessig, komfortmessig og estetisk adskiller seg vesentlig fra eksisterende produkter. Ved å tilpasse produktet bedre til de faktiske behovene til brukerne er håpet at man kan øke bruksgraden dramatisk.

Prosjektet drives av Protex AS med støtte fra Skattefunn og Innovasjon Norge og gjennomføres i samarbeid med NTNU og SINTEF. Ved starten av 2013 var de første tidlige prototyper ferdige og bedriften hadde langsiktige planer om realisering og markedsføring. Ingrid Lothe Ruø fra Institutt for produktutvikling og materialer ved NTNU skrev i forbindelse med dette prosjektet masteroppgaven “Utvikling av produkt for fallbeskyttelse”. Ved årsskiftet 2014/2015 lanseres det ferdige produktet i det norske markedet. Produktinformasjon på emballasje etc. foreligger også på engelsk. Målsetting på litt sikt er internasjonal lansering.