F122
Helsepersonell

Verktøy for strategisk kompetanseheving

Med basis i eksisterende forskning skal det utvikles konsept for et kartleggingsverktøy og en kunnskapsløsning som skal gi en faglig sterkere helse- og omsorgstjeneste.

Status

Forprosjekt

År

2017

Prosjekteier

Dynamisk Helse AS

Behov

Kompetansekartlegging og -utvikling

Resultat

Prosjekt videreføres, partnerskap er uavklart.

Espen 2

Vil du vite mer om dette? Kontakt:

Espen Helge Aspnes

Innovasjonsrågiver region Midt-Norge/ SINTEF Digital

Espen.H.Aspnes@sintef.no
(+47) 930 59 050

Relatert innhold

"Vi trenger praktiske støtteverktøy i hverdagen til de ansatte"

Prosjektsammendrag

Forprosjektets mål har vært utvikling av konsept for et verktøy som avklarer ansatte i helsesektoren sine ferdigheter og som kan gi dem kunnskap tilpasset deres behov. Vi har også jobbet for å rigge til et hovedprosjekt, samt etablere partnere.

Vi har lagt fokus på ferdigheter og på kort enkel læring. Et praktisk verktøy som støtter den enkelte i her og nå situasjoner. Ved å lage dette som en app blir det et verktøy som kan brukes i felt så vel som i mer tradisjonelle læringssituasjoner. Ledere vil få oversikt over ansattes ferdigheter og læringsprogresjon.