placeholder
Hverdagsliv

Videreføring - Interaktiv livsstilsstøtte

Det er en overordnet målsetting å skape nye IT-løsninger som fremmer helse og forebygger sykdom, spesielt livsstilsykdommer.

Status

Hovedprosjekt

År

2014

Prosjekteier

Oslo universitetssykehus HF, Kinnect

NØKKELORD

Behov

 Det offentlige helsevesenet i Norge har i liten grad tatt i bruk IT-programmer som kommuniserer med pasienten gjennom mobiltelefon og internett i den hensikt å påvirke pasientens adferd til en "sunnere livsstil".

Resultat

Forprosjektet er nå avsluttet og et hovedprosjekt er etablert sammen med Connect 2.0.

Per Michaelsen 3

Vil du vite mer om dette? Kontakt:

Per Michaelsen

Innovasjonsrågiver region Sør-Øst/ Inven2

per.michaelsen@inven2.com
(+47) 911 05 895

Relatert innhold

Prosjektsammendrag

IT-programmer som kommuniserer med pasienten gjennom mobiltelefon (smarttelefon) og Internett (alle digitale kanaler) i den hensikt å påvirke pasientens adferd til en ”sunnere livsstil”, kalles ofte Forebyggende e-Helse programmer. Eksempler på dette kan være programmer for å slutte å røyke, drikke mindre alkohol, gå ned i vekt, trene mer osv. Det er forsket på effekten av slike programmer og noen av programmene kan dokumentere god effekt. Det offentlige helsevesenet i Norge har i liten grad tatt i bruk slike programmer. Det er en overordnet målsetting å skape nye løsninger som fremmer helse og forebygger sykdom, spesielt livsstilsykdommer. Det er også fokus på å styrke pasienters egenmestring i forhold til å leve med kroniske sykdommer. Dette innebærer å ha kunnskaper og ferdigheter til å håndtere daglige utfordringer, unngå unødvendige kontakter med helsevesenet og bli satt i stand til å leve med best mulig livskvalitet. Forprosjektet er nå avsluttet og et hovedprosjekt er etablert sammen med Connect 2.0. Connect er en etablert programvare som i dag tilbys brukere i helse-Norge. I Connect 2.0 er pasienten knutepunktet i kommunikasjonen mellom helsespersonell, uavhengig hvor i behandlingskjeden (kommune- eller spesialisthelsetjenesten) vedkommende trenger hjelp. Connect er et viktig verktøy for bl.a. å optimalisere intensjonene i Samhandlingsreformen. I hovedprosjektet vil Kinnect og Oslo universitetssykehus samarbeide for å utvikle en interaktiv tjeneste basert på resultatene fra forprosjektet.