placeholder
Helsepersonell

Virtuell Reality (VR) basert læringsarena for bedret behandling av eldre multisyke

"Ansatte i kommunene som jobber med eldre multisyke over 65 år, er i behov av kompetanseheving på forebygging og håndtering av vold og trusler"

Status

Forprosjekt

År

2018

Prosjekteier

Sykehuset Innlandet HF

Behov

VR basert trening for volds og konflikt-håndtering for helsearbeidere

Resultat

Pågående forprosjekt

Ansatte på psykiatriambulansen må bli bedre i konflikthåndteringen av eldre multisyke over 65 år

Prosjektsammendrag

Prosjektet skal pilotere VR basert trening for volds og konflikt-håndtering for helsearbeidere som arbeider med eldre multisyke. Piloten skal danne grunnlag for en fremtidig innføring av en permanent digital læringsarena. Sykehuset Østfold er samarbeidspartner i prosjektet. Den overordnede målsettingen med prosjektet er å heve kompetansen innen vold og konflikthåndtering for de ansatte i helsesektoren i Innlandet og Østfold som i dag arbeider med eldre multisyke over 65 år. Denne økte kunnskapen vil bidra til økt kvalitet på behandlingen, bedre pasient-sikkerhet og økt egenmestring for denne pasientgruppen. Forprosjektet skal pilotere eksisterende trening i VR basert konflikthåndtering utviklet for psykiatriambulansen ved Sykehuset Innlandet og tilsvarende VR treninger som Sykehuset Østfold har utviklet og tatt i bruk. Målsettingen er å definere kriterier for hvordan disse tjenestene best kan videreutvikles til bruk for en distribuert trening i kommunene. Forprosjektet er basert på eksisterende samarbeid i SAM-AKS og pilotere med helsepersonell i innlandet som har daglig kontakt med eldre multisyke over 65 år.