Wec Baderom
Hverdagsliv

WEC ny teknologi for baderom

Det trengs ny teknologi for at eldre skal bli mer selvhjulpne og bo lenger I egen bolig.  Prosjektet vil ta frem løsninger som blir svært nyttig for svært mange eldre.

Status

Hovedprosjekt

År

2018

Prosjekteier

Bano AS, Helse Bergen, Oslo kommune, Bergen kommune m.fl.

Behov

Det finnes svært mange baderom bade I privatboliger og helseinstitusjoner som fungerer dårlig for eldre og andre med begrenset førlighet. Det er behov for å utvikle bedre løsninger som sikrer personlig hygiene og bedre funksjon for disse gruppene. 

Resultat

Det er bevilget støtte fra Innovasjon Norge til et OFU prosjekt av betydelig størrelse. Det foreligger en omfattende plan for gjennomføring av prosjektet og prosess 

Jens Reigstad

Vil du vite mer om dette? Kontakt:

Jens Andreas Reigstad

Innovasjonsrågiver region Vest (Bergensområdet)/ Bergen Teknologioverføring

jens.reigstad@bergento.no
(+47) 922 96 079

"Dette trenger vi til våre avdelinger og helsenorge vil ha stor nytte av løsningen"

— Prosj ansvarlig Helse Bergen HF

Prosjektsammendrag

Vendbart toalett kan:

Pasienter bevarer sin verdighet når de kan stelle seg selv.
Redusert behov for pleiere
Lavere antall slitasjesituasjoner for pleiere/lavere sykefravær  
Redusere behovet for ansatte innen helse
Redusere investeringskostnader 
Redusere antallet institusjonsplasser


Lønnsomhet:
Nytt Water Evolution Closet (Vendbart klosett) vil gi 2-2,5 kvm arealbesparelse per bad. Investeringskostnadene per kvm er per 2018 100 000 kr.
Helse Bergen vil i perioden estimert til 2022-2030 bygge om Sentralblokken. Det er planlagt nye sengerom med bad på alle rom=ca 490 bad. 
Besparelse: 90-113 millioner NKR!!
Antallet pleiere i stell kan reduseres. Færre tunge løft gir lavere sykefravær.


Nytteeffekt:
Framskrivning av data fra statistisk sentralbyrå viser at antallet over 80 år vil dobles frem mot 2040. Det Prosjektet tar utgangspunkt I et stort og velkjent problem hos eldre som ønsker å bo lengre I egen bolig. Det finnes svært mange baderom bade I privatboliger og helseinstitusjoner som fungerer dårlig for eldre og andre med begrenset førlighet. Det er behov for å utvikle bedre løsninger som både sikrer personlig hygiene, bedre trivsel og funksjon for disse gruppene. Prosjektet skal realisere løsninger som forenkler tilgang og bruk av bad og toalett for en stor gruppe mennesker.  Helse Bergen og Bano AS er hovedpartnere I et prosjekt som mottar støtte fra Innovasjon Norge. En rekke av de største kommunene I landet samt noen av de mindre vil inngå I et stort anlagt prosjekt.