Wec Baderom
Hverdagsliv

WEC vendbart toalett

Det trengs ny teknologi og innovative løsninger for å gjøre eldre og pleietrengende mer selvhjulpne i stellesituasjoner. Dette vil kunne gi disse brukergruppene økt verdighet, i tillegg til å redusere slitasje på pleiepersonell. Det vil også kunne bidra til at eldre og pleietrengende i større grad kan fortsette å bo i egen bolig, fremfor å måtte bo på institusjon.

Status

Hovedprosjekt

År

2018

Prosjekteier

Bano AS, Helse Bergen, Oslo kommune, Bergen kommune m.fl.

Behov

Det finnes i dag svært mange baderom, både i privatboliger og helseinstitusjoner, som i liten grad er tilrettelagt for eldre og pleietrengende. Det er behov for å utvikle teknologi og innovative løsninger som ivaretar disse brukergruppene på en bedre måte.

Resultat

Det er bevilget støtte fra Innovasjon Norge til et OFU prosjekt av betydelig størrelse.

"Dette trenger vi til våre avdelinger og helsenorge vil ha stor nytte av løsningen"

— Prosj ansvarlig Helse Bergen HF

Prosjektsammendrag

Et vendbart toalett vil kunne ha følgende fordeler:

Pasienter opplever økt verdighet når de i større grad kan stelle seg selv.
Behovet for pleiepersonell reduseres.

Det oppstår færre slitasjesituasjoner for pleiere, noe som vil ha positiv innvirkning på arbeidsmiljø og sykefravær.
Redusert behov for institusjonsplasser


Lønnsomhet:
Nytt Water Evolution Closet (vendbart klosett) vil være arealbesparende når det kommer til baderom.
Helse Bergen vil i perioden estimert til 2022-2030 bygge om Sentralblokken. Det er planlagt nye sengerom med bad på alle rom. Totalt utgjør dette omlag 490 bad.


Nytteeffekt:
Framskrivning av data fra statistisk sentralbyrå viser at antallet over 80 år vil dobles frem mot 2040. Prosjektet skal dermed realisere løsninger som vil kunne bedre hverdagen for en stor gruppe mennesker, både brukere og pleiepersonell. På samfunnsnivå vil nytteeffektene være redusert behov for pleiepersonell, reduserte investeringskostnader og redusert behov for institusjonsplasser.