Wecare Family Web
Hverdagsliv

weCare Family

Det er utviklet en applikasjon som skal bidra til at eldre med behov for omsorg får koordinert hjelp fra personer I egen familie, på tvers av generasjoner.

Status

Innovasjon

År

2018

Prosjekteier

Flere kommuner i Hordaland er engasjert

Behov

Det trengs koordinering av innsats fra familiemedlemmer når spesielt eldre trenger tilsyn og hjelp.

Resultat

weCare har lansert en app både I IOS og Androide. Basert på disse er det etablert ca 150 familiegrupper som bruker løsningen.

"Vi får bedre oversikt over hva mamma trenger hjelp til når vi bruker appen weCare."

Prosjektsammendrag

weCare Family AS, Bergen, har utviklet produktet weCare som ble lansert på markedet sommeren 2018. weCare Family har utviklet en applikasjon som gjøre det mulig for ulike generasjoner I familien å stille opp på en måte som gjør livet bedre for den som trenger omsorg. Appen gir også tilpassede helseråd om hvordan de pårørende kan bidra til å forebygge den eldre sin helse, og har som mål å øke omsorgskompetansen hos pårørende. Grunderne presenterte innovasjonshistorien på Helsekonferansen i mai i år.