Innomed https://innomed.no/ nb Erfaringsrapport fra Diakonhjemmet Sykehus https://innomed.no/node/276 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Erfaringsrapport fra Diakonhjemmet Sykehus</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/38" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Liza</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">tor 02.12.2021 20:35</span> <div class="field field--name-field-link field--type-link field--label-hidden field__item">https://innomed.no/sites/default/files/2021-12/Rapport%20-%20Diakonhjemmet%2025…</div> <div class="field field--name-field-report-text field--type-string-long field--label-hidden field__item">Sluttrapport fra prosjektet for innføring av video på akuttmottaket. Februar 2021.</div> Thu, 02 Dec 2021 19:35:59 +0000 Liza 276 at https://innomed.no Webinar om smidig arbeidsmetodikk https://innomed.no/opptak-webinar/webinar-om-smidig-arbeidsmetodikk <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Webinar om smidig arbeidsmetodikk</span> <div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>De siste årene ser vi at metodene for smidig arbeidsmetodikk har fått stor utbredelse i offentlig sektor, hvor både Skatteetaten, Statens Pensjonskasse, NAV og Lånekassen har tatt inn smidig metodikk i en eller annen form. Ideen om smidig er høyaktuell i diskusjoner rundt modernisering av offentlige helsetjenester i Norge.</p> <p>InnoMed avholdte den 17.nov et webinar om dette viktige teamet. Webinaret ble avholdt av Ali Rana og Richard Åstrand som begge jobber i PA Consulting. Ali er ekspert i smidig og har bred erfaring med smidig arbeidsmetodikk fra offentlig sektor. Han ga en innføring i smidig arbeidsmetodikk og trakk frem konkrete eksempler på hvordan aktører innenfor offentlig sektor bruker prinsipper fra den smidige metoden for å imøtekomme innbyggerne sine behov. Richard har lang fartstid i offentlig sektor, senest som Direktør for Digital Transformasjon og IKT i Oslo kommune, med et spesielt ansvar for helsesektoren og digitale innbyggertjenester. Her har han blant annet vært involvert i digitale prosjekter relatert til utbredelse av velferdsteknologi, forenkling og sanntidsdata til kommunal akutt døgnenhet og utvikling av ulike løsninger for håndtering av pandemien. Han fortalte om hvordan stramme prosjekter skapte involvering og forankring gjennom å adoptere smidige metoder.</p> <article class="align-center media media--type-remote-video media--view-mode-default"><div class="field field--name-field-media-oembed-video field--type-string field--label-hidden field__item"><iframe src="/media/oembed?url=https%3A//vimeo.com/647255867&amp;max_width=0&amp;max_height=0&amp;hash=IWV0Cc6otkOukjmbZnBpFfoDysw38bhOOhwXxN9jPYc" frameborder="0" allowtransparency="" width="426" height="240" class="media-oembed-content"></iframe> </div> </article></div> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/38" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Liza</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2021-11-18T10:53:33+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">tor 18.11.2021 11:53</span> <div class="field field--name-field-ingress field--type-string-long field--label-hidden field__item">InnoMed avholdte høsten 2021 et webinar om smidig arbeidsmetodikk. Opptaket fra webinaret følger under.</div> <div class="field field--name-field-metadata field--type-entity-reference-revisions field--label-hidden field__item"> <div class="metadata"> <h2 class="metadata__title"></h2> <dl> </dl> </div> </div> <div class="field field--name-field-article-type field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"><a href="/taxonomy/term/12" hreflang="nb">Opptak webinar</a></div> <section class=""> <div class="comment-form-heading"> <h2 class="comment-form-heading__title">Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt</h2> <p class="comment-form-heading__info-text">Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.</p> </div> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=274&amp;2=field_comment_field&amp;3=artikkel_kommentarfelt" token="wg6Ir6p2_tutV5AubZnWz_Kxwhp2DhszNyQ8k-oabh4"></drupal-render-placeholder> </section> <div class="field field--name-field-project-has-ended field--type-boolean field--label-hidden field__item">Ikke sant</div> <div class="field field--name-field-highlighted-project field--type-boolean field--label-hidden field__item">Av</div> Thu, 18 Nov 2021 10:53:33 +0000 Liza 274 at https://innomed.no Webinar om digital rehabilitering https://innomed.no/opptak-webinar/webinar-om-digital-rehabilitering <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Webinar om digital rehabilitering</span> <div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>I dette webinaret presenterte InnoMed hvorfor digitale rehabiliteringstjenester er et viktig ledd i å dekke det manglende tilbudet av rehabiliteringstjenester i Norge i dag.</p> <p>Det ble delt erfaringer fra Helse Førde sin utvikling og bruk av det digitale verktøyet Pust Deg Bedre. Helse Førde har utviklet Pust Deg Bedre, et digitalt verktøy som hjelper lungesyke å utføre anerkjente pusteteknikker for å fjerne slim og lette tungpust. Det digitale verktøyet er ferdig utviklet og klart til bruk for pasienter og helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten.</p> <p>Det ble også delt erfaringer fra Helse Bergen sin utvikling av det digitale hjerterehabiliteringsprogrammet eHjerteRehab. Helse Bergen er i gang med å utvikle et tverrfaglig eHjerteRehab for pasienter som har gjennomgått utblokking av hjertets kransårer. Gjennom filmsnutter, en medisin-app og informasjon på nett skal prosjektet gjøre det mulig for hjertepasienter å motta rehabilitering hjemme. Etter en pilotperiode skal programmet bli tilbudt og implementert ved alle sykehus som utfører utblokking av kransarterier hos pasienter som har gjennomgått hjerteinfarkt.</p> <article class="align-center media media--type-remote-video media--view-mode-default"><div class="field field--name-field-media-oembed-video field--type-string field--label-hidden field__item"><iframe src="/media/oembed?url=https%3A//vimeo.com/644405933&amp;max_width=0&amp;max_height=0&amp;hash=Z6OUxLJuUKbgVGcTT52SfesVzXfLyB1wHMgyiROkfaY" frameborder="0" allowtransparency="" width="640" height="360" class="media-oembed-content"></iframe> </div> </article><article class="align-center media media--type-remote-video media--view-mode-default"><div class="field field--name-field-media-oembed-video field--type-string field--label-hidden field__item"><iframe src="/media/oembed?url=https%3A//vimeo.com/644944436&amp;max_width=0&amp;max_height=0&amp;hash=iFsFRDBGR6Bx8w9jqj-kc7s13wwfDBhuP8bivxL-MNo" frameborder="0" allowtransparency="" width="640" height="360" class="media-oembed-content"></iframe> </div> </article></div> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/38" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Liza</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2021-11-10T15:37:31+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">ons 10.11.2021 16:37</span> <div class="field field--name-field-ingress field--type-string-long field--label-hidden field__item">InnoMed avholdte høsten 2021 et webinar om digital rehabilitering. Opptakene fra webinaret følger under.</div> <div class="field field--name-field-documents field--type-entity-reference field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"> <a class="document-link extension-pdf" href="/sites/default/files/2021-11/Webinar%20digital%20rehabilitering%20PDF.pdf">PPT-presentasjon fra webinaret om digital rehabilitering</a> </div> </div> <div class="field field--name-field-category field--type-entity-reference field--label-hidden field__items"> <div class="field__item">Webinarer</div> </div> <div class="field field--name-field-metadata field--type-entity-reference-revisions field--label-hidden field__item"> <div class="metadata"> <h2 class="metadata__title"></h2> <dl> </dl> </div> </div> <div class="field field--name-field-article-type field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"><a href="/taxonomy/term/12" hreflang="nb">Opptak webinar</a></div> <section class=""> <div class="comment-form-heading"> <h2 class="comment-form-heading__title">Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt</h2> <p class="comment-form-heading__info-text">Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.</p> </div> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=273&amp;2=field_comment_field&amp;3=artikkel_kommentarfelt" token="JvLUIi7bGpkU866SlrV8b3xddEO-7ZK5kqFGNG7CYWo"></drupal-render-placeholder> </section> <div class="field field--name-field-project-has-ended field--type-boolean field--label-hidden field__item">Ikke sant</div> <div class="field field--name-field-highlighted-project field--type-boolean field--label-hidden field__item">Av</div> Wed, 10 Nov 2021 15:37:31 +0000 Liza 273 at https://innomed.no Erfaringsrapport fra Agderregionen https://innomed.no/node/268 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Erfaringsrapport fra Agderregionen</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/38" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Liza</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">ons 13.10.2021 19:19</span> <div class="field field--name-field-link field--type-link field--label-hidden field__item">https://cutt.ly/xRriKB5</div> <div class="field field--name-field-report-text field--type-string-long field--label-hidden field__item">Rapport fra pilotering av sykehusforløp for KOLS-pasienter som mottar digital hjemmeoppfølging. Februar 2021.<br /> </div> Wed, 13 Oct 2021 17:19:07 +0000 Liza 268 at https://innomed.no CONCARD-studie om hjerterehabilitering https://innomed.no/node/265 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">CONCARD-studie om hjerterehabilitering</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/38" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Liza</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">tir 05.10.2021 15:07</span> <div class="field field--name-field-link field--type-link field--label-hidden field__item">https://bmjopen.bmj.com/content/10/2/e031995</div> <div class="field field--name-field-report-text field--type-string-long field--label-hidden field__item">Forskningen som eHjerteRehab-prosjektet bygger på.</div> Tue, 05 Oct 2021 13:07:38 +0000 Liza 265 at https://innomed.no Sammendrag av dansk forskning om DHO https://innomed.no/node/264 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Sammendrag av dansk forskning om DHO</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/38" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Liza</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">tir 05.10.2021 11:28</span> <div class="field field--name-field-link field--type-link field--label-hidden field__item">https://innomed.no/sites/default/files/2021-10/Sammendrag%20av%20dansk%20forskn…</div> <div class="field field--name-field-report-text field--type-string-long field--label-hidden field__item">Utarbeidet i nov 21 i prosessveiledningen for Sørlandet sykehus.</div> Tue, 05 Oct 2021 09:28:59 +0000 Liza 264 at https://innomed.no Erfaringsrapport fra Listerregionen https://innomed.no/node/261 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Erfaringsrapport fra Listerregionen</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/38" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Liza</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">tir 05.10.2021 08:24</span> <div class="field field--name-field-link field--type-link field--label-hidden field__item">https://innomed.no/sites/default/files/2021-10/Erfaringsrapport%20Lister.pdf</div> <div class="field field--name-field-report-text field--type-string-long field--label-hidden field__item">Erfaringer fra pilotprosjektet. Utarbeidet august 2021.</div> Tue, 05 Oct 2021 06:24:04 +0000 Liza 261 at https://innomed.no Poliklinikk med digitale verktøy på Bærum sykehus https://innomed.no/prosjekt/poliklinikk-med-digitale-verktoy-pa-baerum-sykehus <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Poliklinikk med digitale verktøy på Bærum sykehus</span> <div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Prosjektet har mål om å tilby poliklinisk oppfølging utifra pasientens behov. Det er behov for bedre samhandling med kommunale tjenester og fastleger, samt økt bruk av digitale verktøy i arbeidsprosesser. Dette kan øke kvaliteten og forbedre pasientopplevelsen av tjenestetilbudet fordi de vil få lettere tilgang til helsetjenester. ​Det har vært jobbet godt med forankring internt i sykehuset.  </p> <p>InnoMed bistår prosjektet med strukturering av prosjektarbeid, kartlegge det man allerede kan og vet rundt pasientgruppen og behandling, samt gi råd rundt tjenestedesign og roller, ansvar og samhandling. </p> </div> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/32" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">toril</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2021-10-01T11:22:23+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">fre 01.10.2021 13:22</span> <div property="schema:image" class="field field--name-field-image field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/article_full/public/2021-03/DHO%20v1.jpeg?h=5f442908&amp;itok=bWym_TkT" width="1614" height="471" alt="Header - Webinar" loading="lazy" typeof="foaf:Image" class="image-style-article-full" /> </div> <div class="field field--name-field-ingress field--type-string-long field--label-hidden field__item">Bærum sykehus ønsker å øke bruk av digitale verktøy for å forbedre polikliniske tilbud til en rekke pasienter. </div> <div class="field field--name-field-metadata field--type-entity-reference-revisions field--label-hidden field__item"> <div class="metadata"> <h2 class="metadata__title"> <div class="field field--name-field-metadata-title field--type-string field--label-hidden field__item">Poliklinikk på nye måter</div> </h2> <dl> <dt>År</dt> <dd> <div class="field field--name-field-year field--type-string field--label-hidden field__item">Fra 2021</div> </dd> <dt>Prosjekteier</dt> <dd> <div class="field field--name-field-project-owner field--type-string field--label-hidden field__item">Bærum sykehus</div> </dd> </dl> </div> </div> <div class="field field--name-field-article-type field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"><a href="/taxonomy/term/13" hreflang="nb">Prosjekt</a></div> <div class="field field--name-field-contact-person field--type-entity-reference field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"><div class="contact-person"> <h2 class="contact-person__heading">Vil du vite mer om dette?</h2> <h2 class="contact-person__name"><span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Monica Sneve</span> </h2> <div class="contact-person__position"> <div class="field field--name-field-title field--type-string field--label-hidden field__item">Fagsjef medisin, Bærum sykehus</div> </div> <div class="contact-person__mail"> <a href="mailto:monica.sneve@vestreviken.no">monica.sneve@vestreviken.no</a> </div> </div> </div> </div> <section class=""> <div class="comment-form-heading"> <h2 class="comment-form-heading__title">Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt</h2> <p class="comment-form-heading__info-text">Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.</p> </div> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=258&amp;2=field_comment_field&amp;3=artikkel_kommentarfelt" token="Rv4LY0Bq7R980d_zNajz3jPs_hftwIsk2sn6gdNMUDg"></drupal-render-placeholder> </section> <div class="field field--name-field-project-has-ended field--type-boolean field--label-hidden field__item">Ikke sant</div> <div class="field field--name-field-highlighted-project field--type-boolean field--label-hidden field__item">Av</div> Fri, 01 Oct 2021 11:22:23 +0000 toril 258 at https://innomed.no Digital hjemmeoppfølging for pasienter med KOLS på AHUS https://innomed.no/prosjekt/digital-hjemmeoppfolging-pasienter-med-kols-pa-ahus <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Digital hjemmeoppfølging for pasienter med KOLS på AHUS</span> <div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Prosjektet bygger på erfaringene fra MILA (2018-2021) hvor formålet var å prøve ut hvordan man best kan tilrettelegge for klinisk samhandling i praksis ved bruk av digital hjemmeoppfølging. Prosjektet er ferdig med konsept- og planleggingsfasen, og er nå i gang med inklusjon av pasienter. De står foran spredning av tjenesten til flere kommuner i Romerike, til AHUS avd. Kongsvinger, og på flere diagnoseområder/pasientgrupper. Det vurderes også å inkludere pasienter fra andre faggrupper som hjertemedisinsk avdeling. Pasientene inkluderes under sykehusinnleggelsen og får opplæring i bruk av utsyr og app for DHO.</p> <p>I samarbeid mellom pasient, lege på sengepost og ambulerende lungeteam utarbeides det en digital egenbehandlingsplan (EBP). EBP er pasienten sitt verktøy for å mestre og behandle egen sykdom best mulig i hverdagen. Etter utskrivelse følges pasienten opp fra ambulerende lungeteam i 2-4 uker før pasienten overføres til videre oppfølging fra oppfølgingstjenesten i kommunen. I MILA2 består oppfølgingstjenesten av fast helsepersonell som følger opp inkluderte pasienter på vegen. </p> <p>​InnoMed bistår prosjektet med veiledning i oppskalering og videre spredning til spesialisthelsetjeneste, gevinstrealisering, styrket forankring blant fastleger og samhandling på tvers i pasientforløpet.</p> </div> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/32" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">toril</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2021-10-01T11:17:58+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">fre 01.10.2021 13:17</span> <div property="schema:image" class="field field--name-field-image field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/article_full/public/2021-10/shutterstock_452486494.jpg?h=a141e9ea&amp;itok=tXlCm-_0" width="1614" height="471" alt="Illustrasjonsbilde. Mobiltelefon som er tilknyttet mange teknologier digitalt. " loading="lazy" typeof="foaf:Image" class="image-style-article-full" /> </div> <div class="field field--name-field-ingress field--type-string-long field--label-hidden field__item">MILA2 er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Ullensaker, Gjerdrum, Nes, Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Akershus universitetssykehus HF (AHUS), fastleger i de aktuelle kommunene og Siemens Healthineers.</div> <div class="field field--name-field-metadata field--type-entity-reference-revisions field--label-hidden field__item"> <div class="metadata"> <h2 class="metadata__title"> <div class="field field--name-field-metadata-title field--type-string field--label-hidden field__item">Digital hjemmeoppfølging for pasienter med KOLS</div> </h2> <dl> <dt>År</dt> <dd> <div class="field field--name-field-year field--type-string field--label-hidden field__item">2021 - 2022</div> </dd> <dt>Prosjekteier</dt> <dd> <div class="field field--name-field-project-owner field--type-string field--label-hidden field__item">Ullensaker kommune</div> </dd> </dl> </div> </div> <div class="field field--name-field-article-type field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"><a href="/taxonomy/term/13" hreflang="nb">Prosjekt</a></div> <div class="field field--name-field-contact-person field--type-entity-reference field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"><div class="contact-person"> <h2 class="contact-person__heading">Vil du vite mer om dette?</h2> <h2 class="contact-person__name"><span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Anne Gunvor Nystrøm</span> </h2> <div class="contact-person__position"> </div> <div class="contact-person__mail"> <a href="mailto:anne.gunvor.nystrom@ullensaker.kommune.no">anne.gunvor.nystrom@ullensaker.kommune.no</a> </div> <div class="contact-person__phone"> Tlf: 40 24 37 74 </div> </div> </div> </div> <section class=""> <div class="comment-form-heading"> <h2 class="comment-form-heading__title">Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt</h2> <p class="comment-form-heading__info-text">Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.</p> </div> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=256&amp;2=field_comment_field&amp;3=artikkel_kommentarfelt" token="3vkFCv58vIcUpHM-1TwI6ygnJDjlQS8b6frBWxMoLfo"></drupal-render-placeholder> </section> <div class="field field--name-field-project-has-ended field--type-boolean field--label-hidden field__item">Ikke sant</div> <div class="field field--name-field-highlighted-project field--type-boolean field--label-hidden field__item">Av</div> Fri, 01 Oct 2021 11:17:58 +0000 toril 256 at https://innomed.no Digital hjemmeoppfølging for lungesyke i Oslo kommune https://innomed.no/prosjekt/digital-hjemmeoppfolging-lungesyke-i-oslo-kommune <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Digital hjemmeoppfølging for lungesyke i Oslo kommune</span> <div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p>Brukere utfører målinger som automatisk blir lastet opp til nettbrettet hvor en sykepleier fra et oppfølgingssenter i bydelen kan følge opp og ta kontakt ved forverring. ​Dette prosjektet tar sikte på å utvikle mer bærekraftige helsetjenester til denne pasientgruppen, der pasienten blir satt i sentrum og har nytte av tjenestene som gis. Forventet verdi er færre akutte sykehusinnleggelser og bedre nytte av helsetjenestene for pasientene, samt reduksjon i risiko for uønskede hendelser.</p> <p>InnoMed støtter prosjektet med prosessveiledning i tjenesteinnovasjon, herunder kartlegging av involverte aktører, forankring av prosesser, gevistrealisering og systematisk design. I tillegg skal InnoMed bistå med påkobling til andre lignende prosjekter.</p> </div> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/32" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">toril</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2021-10-01T11:06:36+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">fre 01.10.2021 13:06</span> <div property="schema:image" class="field field--name-field-image field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/article_full/public/2021-09/shutterstock_1639376185.jpg?h=651263e5&amp;itok=R7FwKlHQ" width="1614" height="471" alt="hjerneslag" loading="lazy" typeof="foaf:Image" class="image-style-article-full" /> </div> <div class="field field--name-field-ingress field--type-string-long field--label-hidden field__item">Prosjektet har mål om å teste ut digital hjemmeoppfølging som et forebyggende tiltak hos et begrenset antall brukere med lungesykdom.</div> <div class="field field--name-field-metadata field--type-entity-reference-revisions field--label-hidden field__item"> <div class="metadata"> <h2 class="metadata__title"> <div class="field field--name-field-metadata-title field--type-string field--label-hidden field__item">Digital hjemmeoppfølging for lungesyke</div> </h2> <dl> <dt>År</dt> <dd> <div class="field field--name-field-year field--type-string field--label-hidden field__item">Fra 2021</div> </dd> <dt>Prosjekteier</dt> <dd> <div class="field field--name-field-project-owner field--type-string field--label-hidden field__item">Bydel Frogner</div> </dd> </dl> </div> </div> <div class="field field--name-field-article-type field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"><a href="/taxonomy/term/13" hreflang="nb">Prosjekt</a></div> <div class="field field--name-field-contact-person field--type-entity-reference field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"><div class="contact-person"> <h2 class="contact-person__heading">Vil du vite mer om dette?</h2> <h2 class="contact-person__name"><span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Vegard Tangen</span> </h2> <div class="contact-person__position"> </div> <div class="contact-person__mail"> <a href="mailto:vegard.tangen@bfr.oslo.kommune.no">vegard.tangen@bfr.oslo.kommune.no</a> </div> </div> </div> </div> <section class=""> <div class="comment-form-heading"> <h2 class="comment-form-heading__title">Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt</h2> <p class="comment-form-heading__info-text">Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.</p> </div> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=254&amp;2=field_comment_field&amp;3=artikkel_kommentarfelt" token="Qg6BN0pFPI5-5n3JKawj57ZZjnOzPQiC1rpxFigCxWY"></drupal-render-placeholder> </section> <div class="field field--name-field-project-has-ended field--type-boolean field--label-hidden field__item">Ikke sant</div> <div class="field field--name-field-highlighted-project field--type-boolean field--label-hidden field__item">Av</div> Fri, 01 Oct 2021 11:06:36 +0000 toril 254 at https://innomed.no