Innomed https://innomed.no/ nb Erfaringsrapport fra StimuLab https://innomed.no/node/388 <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Erfaringsrapport fra StimuLab</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/38" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Liza</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">tir 20.09.2022 13:24</span> <div class="field field--name-field-link field--type-link field--label-hidden field__item">https://www.digdir.no/media/2750/download</div> <div class="field field--name-field-report-text field--type-string-long field--label-hidden field__item">Erfaringsrapport fra StimuLab-prosjektet &quot;Medisinsk avstandsoppfølging&quot; i Helse Midt-Norge. 2020.</div> <div class="field field--name-field-pasientgruppe-rapporter field--type-entity-reference field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/58" hreflang="nb">Eldre</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/59" hreflang="nb">Kronisk syke</a></div> </div> <div class="field field--name-field-aktuelle-tema-rapporter field--type-entity-reference field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/50" hreflang="nb">Digital hjemmeoppfølging / hjemmesykehus</a></div> </div> Tue, 20 Sep 2022 11:24:23 +0000 Liza 388 at https://innomed.no Samling 24.aug: Nasjonal møteplass for digital hjemmeoppfølging https://innomed.no/opptak-webinar/samling-24aug-nasjonal-moteplass-digital-hjemmeoppfolging <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Samling 24.aug: Nasjonal møteplass for digital hjemmeoppfølging</span> <div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><p><strong>Bakgrunn </strong></p> <p>Det har vært uttrykt et behov fra kommuner og helseforetak om å etablere en møteplass med fokus på deling av konkrete erfaringer fra arbeid med å implementere digital hjemmeoppfølging og hjemmesykehus. Nasjonal møteplass retter seg fremst til følgende grupper:</p> <ul><li>Program- og prosjektledere fra helseforetak</li> <li>Kommunale program- og prosjektledere</li> <li>Innovasjonsrådgivere fra helseforetak</li> <li>Samhandlingsansvarlige fra helseforetak</li> <li>Ledere og rådgivere fra regionale helseforetak</li> </ul><p> </p> <p><strong>Tema for samlingen 24.august:</strong></p> <p>Samlingen som ble gjennomført 24. august var den andre samlingen i møteplassen, og hadde <br /> overordnet tema: <strong>«Nasjonale initiativer og anskaffelser»</strong>. Målet med samlingen var at deltakerne<br /> skulle:</p> <ul><li>Få innsikt i tilnærming på tvers av regioner</li> <li>Lære av hverandre</li> <li>Dele feiltrinn og suksesser</li> </ul><p><br /><strong>Agenda 24.august:</strong></p> <ol><li><strong>Introduksjon til nasjonale initiativer for digital hjemmeoppfølging</strong> v/ Siw Myhrer fra Helsedirektoratet og Kristin Standal fra KS</li> <li><strong>Forankrings- og innsiktsfasen i arbeid med digital hjemmeoppfølging</strong> med Anne Gunvor Nystrøm (Ullensaker kommune) og Bendik Westlund Hegna (Akershus Universitetssykehus).</li> <li><strong>Anskaffelse av teknologi for hjemmesykehus og digital hjemmeoppfølging: hva var behovene og hvordan gikk man frem for å møte disse?</strong> Sørlandet Sykehus og kommuner i Agder v/ Marit Svindland, St. Olavs hospital v/ Jarl Reitan, Lisa Græslie og Erlend Thorup</li> </ol><p> </p> <p><strong>Opptak fra samlingen:</strong></p> <article class="align-center media media--type-remote-video media--view-mode-default"><div class="field field--name-field-media-oembed-video field--type-string field--label-hidden field__item"><iframe src="/media/oembed?url=https%3A//vimeo.com/745054856&amp;max_width=0&amp;max_height=0&amp;hash=VQbSnfYB-J7Zax4orQ36xEsS5t_Y7-4gKGariLgJ3dw" frameborder="0" allowtransparency="" width="426" height="240" class="media-oembed-content"></iframe> </div> </article></div> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/38" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Liza</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2022-08-31T15:29:09+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">ons 31.08.2022 17:29</span> <div class="field field--name-field-ingress field--type-string-long field--label-hidden field__item">24.august gjennomførte InnoMed den andre samlingen i Nasjonal møteplass for digital hjemmeoppfølging. Under følger opptak, referat og møtepresentasjon.</div> <div class="field field--name-field-documents field--type-entity-reference field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"> <a class="document-link extension-pdf" href="/sites/default/files/2022-08/Referat_M%C3%B8teplassDHO_24.aug_.pdf" target="_blank"> Referat_Møteplass DHO_24.aug.pdf </a> </div> <div class="field__item"> <a class="document-link extension-pdf" href="/sites/default/files/2022-08/Nasjonal%20m%C3%B8teplass%20for%20DHO%20og%20hjemmesykehus_samling2.pdf" target="_blank"> Presentasjon_Møteplass DHO_24.aug.pdf </a> </div> </div> <div class="field field--name-field-metadata field--type-entity-reference-revisions field--label-hidden field__item"> <div class="metadata"> <h2 class="metadata__title"></h2> <dl> </dl> </div> </div> <div class="field field--name-field-article-type field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"><a href="/taxonomy/term/12" hreflang="nb">Opptak webinar</a></div> <section class=""> <div class="comment-form-heading"> <h2 class="comment-form-heading__title">Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt</h2> <p class="comment-form-heading__info-text">Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.</p> </div> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=387&amp;2=field_comment_field&amp;3=artikkel_kommentarfelt" token="S5-7YXxbbf-5hmIyzuZq1ouirQbhP7-emnyDYIuzfWc"></drupal-render-placeholder> </section> <div class="field field--name-field-project-has-ended field--type-boolean field--label-hidden field__item">Ikke sant</div> <div class="field field--name-field-highlighted-project field--type-boolean field--label-hidden field__item">Av</div> Wed, 31 Aug 2022 15:29:09 +0000 Liza 387 at https://innomed.no Mal for prosjektpresentasjon https://innomed.no/verktoy-og-ressurser/ressurser-og-maler/mal-prosjektpresentasjon <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Mal for prosjektpresentasjon</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/38" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Liza</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">søn 28.08.2022 20:08</span> <div class="field field--name-field-ingress-rm field--type-string-long field--label-hidden field__item">Last ned en mal med tips og eksempler på hvordan dere kan lage en prosjektpresentasjon.</div> <div class="field field--name-field-step-rm field--type-entity-reference-revisions field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"> <div id="steg-1" class="step" data-step=""> <h2 class="step__title"> <div class="field field--name-field-step-title field--type-string field--label-hidden field__item">Om malen</div> </h2> <div class="step__text"> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-text field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>En prosjektpresentasjon brukes for å engasjere og forankre prosjektet blant ledere og ansatte. Denne presentasjonsmalen hjelper dere med å oppsummere utfordringsbildet, overordnede mål og planen videre for prosjektet.</p> <p> </p> <p><strong>Hvordan bruke:</strong></p> <p>Last ned malen under for å få tips og eksempler på hvordan dere kan lage en prosjektpresentasjon.</p> </div> </div> <div class="article__documents step__documents"> <h2 class="step__documents__title"> Last ned dokumenter </h2> <div class="field field--name-field-documents field--type-entity-reference field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"> <a class="document-link extension-pptx" href="/sites/default/files/2022-08/Hjemmelekse_Prosjektpresentasjon_InnoMED_kurs_.pptx" target="_blank"> Mal for prosjektpresentasjon_InnoMed kurs.pptx </a> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-pasientgruppe-rm field--type-entity-reference field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/45" hreflang="nb">Barn og unge</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/46" hreflang="nb">Eldre</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/47" hreflang="nb">Kronisk syke</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/48" hreflang="nb">Personer med psykiske lidelser</a></div> </div> <div class="field field--name-field-aktuelle-tema-rm field--type-entity-reference field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/36" hreflang="nb">Forankring</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/37" hreflang="nb">Gevinstrealisering</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/39" hreflang="nb">Prosjektledelse</a></div> </div> <div class="field field--name-field-real-time-seo field--type-yoast-seo field--label-above"> <div class="field__label">Real-time SEO</div> <div class="field__item"></div> </div> Sun, 28 Aug 2022 18:08:18 +0000 Liza 382 at https://innomed.no Storyboard https://innomed.no/verktoy-og-ressurser/ressurser-og-maler/storyboard <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Storyboard</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/38" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Liza</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">søn 28.08.2022 12:36</span> <div class="field field--name-field-ingress-rm field--type-string-long field--label-hidden field__item">Verktøy for tjenesteutvikling med eksempler.</div> <div class="field field--name-field-step-rm field--type-entity-reference-revisions field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"> <div id="steg-1" class="step" data-step=""> <h2 class="step__title"> <div class="field field--name-field-step-title field--type-string field--label-hidden field__item">Om verktøyet</div> </h2> <div class="step__text"> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-text field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>Fortellinger hjelper folk til å intuitivt forstå hvordan ideene passer inn i brukerens verden, en visuell forklaring til ideene hjelper andre å forstå dem lettere. Storyboards kommer fra filmens verden og kan best forklares som en historiefortelling gjennom skisser av scener i en film. Formatet ligner på en tegneserie, der brukeren(e)s opplevelse av en tjeneste tegnes ut steg for steg.</p> <p> </p> <p><strong>Hvordan gjør du det</strong></p> <p>I stedet for å utvikle kostbar teknologi og ansette folk til å prototype konseptet ditt, er egentlig litt fantasi, en penn og papir alt som kreves for at du skal kunne oppnå verdifulle tilbakemeldinger ved å teste et konseptet tidlig. Det finnes også noen digitale hjelpemidler som har forhåndsdefinerte tegninger så du enkelt kan settes sammen til en historie (se linker under) Når du introduserer noe ukjent, er bilder enkle å forstå.  Ved å forenkle det kompliserte og legge til rette for dialog rundt løsninger, vil du oppleve å lære mye av brukerne og aktørene rundt. Lag en lettfattelig historie som fokuserer på mennesker og deres handlinger, tanker, mål, følelser og forhold. Velg en brukerprofil og tegn ut personens møte med tjenesten (kontaktpunkter). Få ned de ulike stegene og beskriv gjerne ned hvilke behov brukeren har og opplevelsen/verdien tjenesten gir.</p> <figure role="group" class="caption caption-drupal-media align-center"><article class="media media--type-image media--view-mode-default"><div class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-visually_hidden"> <div class="field__label visually-hidden">Image</div> <div class="field__item"> <a href="https://innomed.no/sites/default/files/2022-08/Skjermbilde%202022-08-30%20kl.%2009.23.40.png" aria-controls="colorbox" aria-label="{&quot;alt&quot;:&quot;Storyboard Ung Arena + i Vestfold&quot;}" role="button" title="Storyboard Ung Arena + i Vestfold" data-colorbox-gallery="" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;Storyboard Ung Arena + i Vestfold&quot;}"><img src="/sites/default/files/2022-08/Skjermbilde%202022-08-30%20kl.%2009.23.40.png" width="1495" height="868" alt="Storyboard Ung Arena + i Vestfold" loading="lazy" typeof="foaf:Image" /></a> </div> </div> </article><figcaption><em>Når man begynner å tegne opp hvordan tjeneste bør fungere for pasient/pårørende eller ansatte, dukker det opp mange nye spørsmål som man bør finne svar på for at tjenesten skal fungere godt og helhetlig. Storyboards egner seg godt som et arbeidsverktøy som justeres etterhvert som man finner gode løsninger på utfordringene. Her har man brukt SAP Scenes figurer som er lett å sette sammen hvis man ikke kan tegne. Dette er gratis nedlastbare sett med forhåndsdefinerte illustrasjoner som kan kombineres i scener for å lage en visuell historie.</em></figcaption></figure><p> </p> <p><strong>Når passer det å lage storyboards:</strong></p> <p>Storyboards egner seg som verktøy for å involvere aktører og lære mer om løsningen du skal bygge. Et storyboard kan fungere som en tidlig prototype. Ved å visualisere idéene til løsning gjennom et storyboard, er det lettere å skape dialog rundt feil, mangler og muligheter tidlig i prosessen. Gjennom å teste storyboardet på de involverte partene oppnår du en felles forståelse for hva man ønsker å oppnå, og kan oppdage og diskutere mulige hindre på veien. På denne måten tar man ned risiko tidlig i prosjektet. Storyboard ebeskriver den unges ‘reise’ for å nå sitt mål, og hvordan han/hun møter Ung Arena + underveis (tjenesteforløpet). Samhandling og grenseflater til øvrige samarbeidsparter kan også beskrives.</p> <p>Det passer fint å bruke storyboards i <a href="https://www.ks.no/fagomrader/innovasjon/innovasjonsledelse/veikart-for-tjenesteinnovasjon/fase-3-konseptutvikling/">Fase 3 – tjenesteutvikling i Veikart for tjenesteinnovasjon</a>.</p> <p>Bruk storyboard når dere:</p> <ul><li>kjenner problemene dere prøver å løse</li> <li>vet hvem dere vil løse det for</li> <li>ønsker å teste idéer på brukere/aktører</li> <li>trenger innspill og dialog rundt idéer/løsninger</li> <li>ønsker å få synliggjort ev hindringer og ting du ikke har tenkt på</li> <li>trenger å forankre et visuelt fremtidsbilde</li> </ul><p> </p> <p><strong>Hvorfor lage storyboards:</strong></p> <ul><li>Enkelt og billig</li> <li>Får løftet frem brukerne og deres behov</li> <li>Skaper felles forståelse</li> <li>Beriker løsningen med nye idéer</li> <li>Tar ned risiko ved å oppdage mulige feil og mangler tidlig</li> </ul><p> </p> <p><strong>Eksempel:</strong></p> <p><a href="https://innomed.no/sites/default/files/2022-08/brukerprofiler_storyboards_ny.pdf">Se hvordan vi brukte brukerprofiler og storyboards</a> i tjenesteutviklingen for Ung Arena +.</p> <p> </p> <p><strong>Visualisering - digitale hjelpemidler</strong></p> <ul><li><a href="https://www.storyboardthat.com/">Storyboardthat.com</a> er et digitalt verktøy om du trenger litt hjelp til å visualisere et storyboard (gratis prøveperiode 30 dager).</li> <li><a href="https://apphaus.sap.com/resource/scenes">SAP Scenes</a> tilbyr gratis nedlastbare  sett med forhåndsdefinerte illustrasjoner som kan kombineres fysisk eller digitalt i scener for å lage en visuell historie.</li> </ul></div> </div> <div class="article__documents step__documents"> <h2 class="step__documents__title"> Last ned dokumenter </h2> <div class="field field--name-field-documents field--type-entity-reference field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"> <a class="document-link extension-pdf" href="/sites/default/files/2022-08/brukerprofiler_storyboards_ny.pdf" target="_blank"> Eksempler på brukerprofiler og storyboards_Ung Arena +.pdf </a> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-pasientgruppe-rm field--type-entity-reference field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/45" hreflang="nb">Barn og unge</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/48" hreflang="nb">Personer med psykiske lidelser</a></div> </div> <div class="field field--name-field-real-time-seo field--type-yoast-seo field--label-above"> <div class="field__label">Real-time SEO</div> <div class="field__item"></div> </div> Sun, 28 Aug 2022 10:36:32 +0000 Liza 381 at https://innomed.no Eksempel på brukerprofiler og storyboards https://innomed.no/verktoy-og-ressurser/ressurser-og-maler/eksempel-pa-brukerprofiler-og-storyboards <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Eksempel på brukerprofiler og storyboards</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/38" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Liza</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">søn 28.08.2022 12:28</span> <div class="field field--name-field-ingress-rm field--type-string-long field--label-hidden field__item">Eksempler på brukerprofiler og storyboards fra prosjektet &quot;Ung Arena +&quot; i Vestfold.</div> <div class="field field--name-field-step-rm field--type-entity-reference-revisions field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"> <div id="steg-1" class="step" data-step=""> <h2 class="step__title"> <div class="field field--name-field-step-title field--type-string field--label-hidden field__item">Om eksemplene</div> </h2> <div class="step__text"> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-text field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>Under følger et eksempel på brukerprofiler og storyboards fra prosjektet "Ung Arena +" i Vestfold.</p> <p> </p> <p>Les mer om brukerprofilene og storyboards:</p> <ul><li><a href="https://innomed.no/verktoy-og-ressurser/ressurser-og-maler/brukerprofiler">Verktøy "Brukerprofiler"</a></li> <li><a href="https://innomed.no/verktoy-og-ressurser/ressurser-og-maler/storyboard">Verktøy "Storyboard"</a></li> </ul></div> </div> <div class="article__documents step__documents"> <h2 class="step__documents__title"> Last ned dokumenter </h2> <div class="field field--name-field-documents field--type-entity-reference field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"> <a class="document-link extension-pdf" href="/sites/default/files/2022-08/brukerprofiler_storyboards_ny.pdf" target="_blank"> Eksempler på brukerprofiler og storyboards_Ung Arena +.pdf </a> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-pasientgruppe-rm field--type-entity-reference field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/45" hreflang="nb">Barn og unge</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/48" hreflang="nb">Personer med psykiske lidelser</a></div> </div> <div class="field field--name-field-real-time-seo field--type-yoast-seo field--label-above"> <div class="field__label">Real-time SEO</div> <div class="field__item"></div> </div> Sun, 28 Aug 2022 10:28:30 +0000 Liza 380 at https://innomed.no Brukerprofiler https://innomed.no/verktoy-og-ressurser/ressurser-og-maler/brukerprofiler <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Brukerprofiler</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/38" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Liza</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">søn 28.08.2022 12:15</span> <div class="field field--name-field-ingress-rm field--type-string-long field--label-hidden field__item">Verktøy for tjenesteutvikling med eksempler.</div> <div class="field field--name-field-step-rm field--type-entity-reference-revisions field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"> <div id="steg-1" class="step" data-step=""> <h2 class="step__title"> <div class="field field--name-field-step-title field--type-string field--label-hidden field__item">Om verktøyet</div> </h2> <div class="step__text"> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-text field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>Ved at vi gir mennesker et ansikt og en kontekst ved hjelp av  visualiseringer og enkle setninger, skapes felles forståelse av hvem vi faktisk snakker om. Om brukerne er svært forskjellige, kan brukerprofiler hjelpe dere til å definere og gruppere ut fra hvilke behov de har. Brukerprofilene skal danne utgangspunktet for det videre arbeidet i tjenesteutviklingen og sørge for at dere har fokus på menneskene (brukerne) gjennom hele prosessen. Brukerprofilene kan være med når dere detaljerer  tjenesteforløpet, enten i form av storyboards eller brukerreiser.</p> <figure role="group" class="caption caption-drupal-media align-center"><article class="media media--type-image media--view-mode-default"><div class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-visually_hidden"> <div class="field__label visually-hidden">Image</div> <div class="field__item"> <a href="https://innomed.no/sites/default/files/2022-08/Skjermbilde%202022-07-07%20kl.%2014.03.04.png" aria-controls="colorbox" aria-label="{&quot;alt&quot;:&quot;Brukerprofiler. Unge med psykiske utfordringer og lidelser. Ung Arena+ i Vestfold&quot;}" role="button" title="Brukerprofiler. Unge med psykiske utfordringer og lidelser. Ung Arena+ i Vestfold" data-colorbox-gallery="" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;Brukerprofiler. Unge med psykiske utfordringer og lidelser. Ung Arena+ i Vestfold&quot;}"><img src="/sites/default/files/2022-08/Skjermbilde%202022-07-07%20kl.%2014.03.04.png" width="2562" height="1032" alt="Brukerprofiler. Unge med psykiske utfordringer og lidelser. Ung Arena+ i Vestfold" loading="lazy" typeof="foaf:Image" /></a> </div> </div> </article><figcaption><em>Ved at vi gir mennesker et ansikt og en kontekst ved hjelp av  visualiseringer og enkle setninger, skapes felles forståelse av hvem vi faktisk snakker om. Om brukerne er svært forskjellige, kan brukerprofiler hjelpe dere til å definere og gruppere ut fra hvilke behov de har. Brukerprofilene skal danne utgangspunktet for det videre arbeidet i tjenesteutviklingen og sørge for at dere har fokus på menneskene (brukerne) gjennom hele prosessen. Brukerprofilene kan være med når dere detaljerer  tjenesteforløpet, enten i form av storyboards eller brukerreiser.</em></figcaption></figure><p> </p> <p><strong>Hvordan gjør du det</strong></p> <p>Start med å kartlegge behov, og skriv ned stikkord som er relevant for en typisk person i brukergruppen.</p> <p>Finn en illustrasjon av en person som kan representere brukergruppen. Få hjelp av målgruppen selv og de som kjenner noen i målgruppen. Gi personen et navn og skriv ned stikkord om livssituasjon, interesser, hobbyer, familiesituasjon og ferdigheter. Få gjerne med hva de sliter med og hva de ønsker seg eller drømmer om.</p> <figure role="group" class="caption caption-drupal-media align-center"><article class="media media--type-image media--view-mode-default"><div class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-visually_hidden"> <div class="field__label visually-hidden">Image</div> <div class="field__item"> <a href="https://innomed.no/sites/default/files/2022-08/bilde5.png" aria-controls="colorbox" aria-label="{&quot;alt&quot;:&quot;Brukerprofiler. Eldre dame. Unge.&quot;}" role="button" title="Brukerprofiler. Eldre dame. Unge." data-colorbox-gallery="" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;Brukerprofiler. Eldre dame. Unge.&quot;}"><img src="/sites/default/files/2022-08/bilde5.png" width="1757" height="467" alt="Brukerprofiler. Eldre dame. Unge." loading="lazy" typeof="foaf:Image" /></a> </div> </div> </article><figcaption><em>Eksempler på to brukerprofiler fra ulike InnoMed-prosjekter</em></figcaption></figure><p> </p> <p><strong>Når passer det å lage brukerprofiler:</strong></p> <ul><li>Når behovene i målgruppene er sammensatt</li> <li>Når dere trenger å tydeliggjøre hvem brukerne er og forskjellene dem i mellom</li> <li>Før dere tegner ut tjenestekonsept, brukerreise/tjenesteflyt eller storyboard</li> <li>Når dere ønsker innspill og starte en dialog rundt behovene brukerne har</li> </ul><p> </p> <p><strong>Hvorfor lage brukerprofiler:</strong></p> <ul><li>Løfter frem og ivaretar brukerfokuset gjennom hele prosessen</li> <li>Setter en retning for prosjektet</li> <li>Gjør det enklere å prioritere hvem man bør starte med</li> <li>Skaper felles forståelse for hvem vi skal hjelpe</li> <li>Synliggjør ulike forståelser av målgruppen</li> </ul><p> </p> <p><strong>Eksemler:</strong></p> <ul><li><a href="https://innomed.no/sites/default/files/2022-08/brukerprofiler_storyboards_ny.pdf">Se hvordan vi brukte brukerprofilene</a> i den videre tjenesteutviklingen og arbeidet med storyboards for Ung Arena +.</li> <li>Flere eksempler med <a href="https://innomed.no/verktoy-og-ressurser/ressurser-og-maler/eksempler-pa-brukerprofiler-og-scenarier">Eldre, Barn og Unge, Rus og psykiatri</a></li> <li>Eksempel på brukerprofil for en <a href="https://innomed.no/verktoy-og-ressurser/ressurser-og-maler/eksempel-pa-personas-kronisk-syk-mann">kronisk syk mann</a></li> <li>Brukerprofiler <a href="https://innomed.no/verktoy-og-ressurser/ressurser-og-maler/eksempler-pa-personas-digital-hjemmeoppfolging">for digital hjemmeoppfølging</a></li> </ul><p> </p> <p><strong>Visualisering - digitale hjelpemidler</strong></p> <ul><li><a href="https://www.storyboardthat.com/">Storyboardthat.com</a> er et digitalt verktøy om du trenger litt hjelp til å visualisere et storyboard (gratis prøveperiode 30 dager).</li> <li><a href="https://apphaus.sap.com/resource/scenes">SAP Scenes</a> tilbyr gratis nedlastbare  sett med forhåndsdefinerte illustrasjoner som kan kombineres fysisk eller digitalt i scener for å lage en visuell historie.</li> </ul></div> </div> <div class="article__documents step__documents"> <h2 class="step__documents__title"> Last ned dokumenter </h2> <div class="field field--name-field-documents field--type-entity-reference field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"> <a class="document-link extension-pdf" href="/sites/default/files/2022-08/brukerprofiler_storyboards_ny.pdf" target="_blank"> Eksempler på brukerprofiler og storyboards_Ung Arena +.pdf </a> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-pasientgruppe-rm field--type-entity-reference field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/45" hreflang="nb">Barn og unge</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/46" hreflang="nb">Eldre</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/47" hreflang="nb">Kronisk syke</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/48" hreflang="nb">Personer med psykiske lidelser</a></div> </div> <div class="field field--name-field-real-time-seo field--type-yoast-seo field--label-above"> <div class="field__label">Real-time SEO</div> <div class="field__item"></div> </div> Sun, 28 Aug 2022 10:15:16 +0000 Liza 379 at https://innomed.no Eksempel på scenarie https://innomed.no/verktoy-og-ressurser/ressurser-og-maler/eksempel-pa-scenarie <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Eksempel på scenarie</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/38" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Liza</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">lør 27.08.2022 11:49</span> <div class="field field--name-field-ingress-rm field--type-string-long field--label-hidden field__item">Eksempel på fremtidscenarie fra prosjektet &quot;Barn og unges helsetjeneste&quot; i Helse Bergen.</div> <div class="field field--name-field-step-rm field--type-entity-reference-revisions field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"> <div id="steg-1" class="step" data-step=""> <h2 class="step__title"> <div class="field field--name-field-step-title field--type-string field--label-hidden field__item">Om eksemplet</div> </h2> <div class="step__text"> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-text field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>Under følger et eksempel på fremtidscenarie fra prosjektet <a href="https://innomed.no/prosjekt/prosjekterfaring-barn-og-unges-helsetjeneste-i-bergen">"Barn og unges helsetjeneste" i Helse Bergen</a>.</p> <p> </p> <p>Les mer om hva fremtidscenarie er, og hvordan det brukes:</p> <ul><li>Verktøy <a href="https://innomed.no/verktoy-og-ressurser/ressurser-og-maler/konseptskisser-og-fremtidscenarier">"Konseptskisser og fremtidscenarier"</a></li> </ul></div> </div> <div class="article__documents step__documents"> <h2 class="step__documents__title"> Last ned dokumenter </h2> <div class="field field--name-field-documents field--type-entity-reference field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"> <a class="document-link extension-pdf" href="/sites/default/files/2022-08/Scenarie_0.pdf" target="_blank"> Eksempel på scenarie_Barn og unge.pdf </a> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-pasientgruppe-rm field--type-entity-reference field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/45" hreflang="nb">Barn og unge</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/48" hreflang="nb">Personer med psykiske lidelser</a></div> </div> <div class="field field--name-field-real-time-seo field--type-yoast-seo field--label-above"> <div class="field__label">Real-time SEO</div> <div class="field__item"></div> </div> Sat, 27 Aug 2022 09:49:46 +0000 Liza 378 at https://innomed.no Konseptskisser og fremtidscenarier https://innomed.no/verktoy-og-ressurser/ressurser-og-maler/konseptskisser-og-fremtidscenarier <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Konseptskisser og fremtidscenarier</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/38" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Liza</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">lør 27.08.2022 11:04</span> <div class="field field--name-field-ingress-rm field--type-string-long field--label-hidden field__item">Verktøy for tjenesteutvikling med eksempler.</div> <div class="field field--name-field-step-rm field--type-entity-reference-revisions field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"> <div id="steg-1" class="step" data-step=""> <h2 class="step__title"> <div class="field field--name-field-step-title field--type-string field--label-hidden field__item">Om verktøyet</div> </h2> <div class="step__text"> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-text field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>Det kan være smart å samle de gode idéene til hvordan den nye tjenesten kan utformes i en visuell skisse som er lett å forstå, slik at man kan få innspill fra andre på konseptet. Skissene bør vise hvordan tjenesten kan fungere for brukerne og hvilke aktører og kontaktpunkter som bidrar til at løsningen blir god.</p> <p> </p> <p><strong>Når passer det å bruke konseptskisser og fremtidsscenarier</strong></p> <ul><li>Du trenger konkretisere idéer</li> <li>Du ønsker å teste idéer på brukere/aktører</li> <li>Du vil ha innspill og starte en dialog rundt fremtidige løsninger</li> <li>Du trenger få frem utfordringer og ev. hindringer</li> <li>Du ønsker forankre et felles målbilde, og  skape engasjement</li> </ul><p> </p> <p><strong>De største fordelene:</strong></p> <ul><li>Enkelt og billig</li> <li>Skaper felles forståelse</li> <li>Beriker løsningen med nye idéer</li> <li>Tar ned risiko tidlig</li> </ul><p> </p> <figure role="group" class="caption caption-drupal-media align-center"><article class="media media--type-image media--view-mode-default"><div class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-visually_hidden"> <div class="field__label visually-hidden">Image</div> <div class="field__item"> <a href="https://innomed.no/sites/default/files/2022-08/Bilde4.png" aria-controls="colorbox" aria-label="{&quot;alt&quot;:&quot;Konseptskisser og fremtidsscenarier. Ung Arena + Vestfold. Eksempel. Tjenesteutvikling&quot;}" role="button" title="Konseptskisser og fremtidsscenarier. Ung Arena + Vestfold. Eksempel. Tjenesteutvikling" data-colorbox-gallery="" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;Konseptskisser og fremtidsscenarier. Ung Arena + Vestfold. Eksempel. Tjenesteutvikling&quot;}"><img src="/sites/default/files/2022-08/Bilde4.png" width="1813" height="447" alt="Konseptskisser og fremtidsscenarier. Ung Arena + Vestfold. Eksempel. Tjenesteutvikling" loading="lazy" typeof="foaf:Image" /></a> </div> </div> </article><figcaption><em>Eksempelet er hentet fra prosjektet UngArena +. Konseptskissene er en sammenstilling av 3-trinnskissene ungdommene laget, der de forklarte hva de ønsket seg. Konseptskissene ble brukt i Samskapingsverkstedet med aktører og interessenter for å få innspill til hvordan man kan rigge seg for å levere på ungdommenes behov. Skissene er laget i verktøyet <a href="https://www.storyboardthat.com/">storyboardthat.com</a></em></figcaption></figure><p> </p> <p><strong>Tips</strong></p> <p>Man lager ikke en konseptskisse eller fremtidscenarier for overbevise at man har laget en super løsning, men for å teste på de som bli berørt av tjenesten. På denne måten kan man få verdifulle innspill til å gjøre løsningen enda bedre og oppdage eventuelle utfordringer tidlig.</p> <p> </p> <p><strong>Eksempel på bruk av konseptskisse</strong></p> <p>Følg lenken under for å se et eksempel på en konseptskisse med tilhørende oppgaver som ble brukt under et samhandlingsverksted for prosjektet Ung Arena +. Du kan <a href="https://innomed.no/prosjekt/prosjekterfaring-ung-arena">lese mer om tjenesteutviklingen i prosjektet her</a>.</p> <ul><li><a href="https://innomed.no/sites/default/files/2022-08/Oppgavehefte_Samskapingsverksted_akt%C3%B8rer.pdf">Last ned et eksempel på konseptskisse</a></li> </ul><p> </p> <p><strong>Eksempel på bruk av fremtidscenarier</strong></p> <p>Følg lenken under for å se et eksempel på hvordan scenarier kan brukes i forankringsarbeid slik at de involverte parter forstår verdien av å jobbe på nye måter. Eksempelet er hentet fra Helse Bergen barn og unges helsetjenester.</p> <ul><li><a href="https://innomed.no/sites/default/files/2022-08/Scenarie.pdf">Last ned et eksempel på fremtidscenarie</a></li> </ul><p> </p> <p><strong>Visualisering - digitale hjelpemidler</strong></p> <ul><li><a href="https://www.storyboardthat.com/">Storyboardthat.com</a> er et digitalt verktøy om du trenger litt hjelp til å visualisere et storyboard (gratis prøveperiode 30 dager).</li> <li><a href="https://apphaus.sap.com/resource/scenes">SAP Scenes</a> tilbyr gratis nedlastbare  sett med forhåndsdefinerte illustrasjoner som kan kombineres fysisk eller digitalt i scener for å lage en visuell historie.</li> </ul><p> </p> <p><strong>Annet nyttig verktøy</strong></p> <ul><li><a href="https://innomed.no/verktoy-og-ressurser/ressurser-og-maler/storyboard">Storyboard</a></li> </ul></div> </div> <div class="article__documents step__documents"> <h2 class="step__documents__title"> Last ned dokumenter </h2> <div class="field field--name-field-documents field--type-entity-reference field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"> <a class="document-link extension-pdf" href="/sites/default/files/2022-08/Oppgavehefte_Samskapingsverksted_akt%C3%B8rer.pdf" target="_blank"> Oppgavehefte samskapingsverksted.pdf </a> </div> <div class="field__item"> <a class="document-link extension-pdf" href="/sites/default/files/2022-08/Scenarie.pdf" target="_blank"> Eksempel på scenarie_Barn og unge.pdf </a> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-pasientgruppe-rm field--type-entity-reference field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/45" hreflang="nb">Barn og unge</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/48" hreflang="nb">Personer med psykiske lidelser</a></div> </div> <div class="field field--name-field-real-time-seo field--type-yoast-seo field--label-above"> <div class="field__label">Real-time SEO</div> <div class="field__item"></div> </div> Sat, 27 Aug 2022 09:04:15 +0000 Liza 377 at https://innomed.no 3-trinns skisse https://innomed.no/verktoy-og-ressurser/ressurser-og-maler/3-trinns-skisse <span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">3-trinns skisse</span> <span class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/38" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Liza</span></span> <span class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">lør 27.08.2022 10:55</span> <div class="field field--name-field-ingress-rm field--type-string-long field--label-hidden field__item">Vektøy for tjenesteutvikling med eksempler.</div> <div class="field field--name-field-step-rm field--type-entity-reference-revisions field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"> <div id="steg-1" class="step" data-step=""> <h2 class="step__title"> <div class="field field--name-field-step-title field--type-string field--label-hidden field__item">Om verktøyet</div> </h2> <div class="step__text"> <div class="clearfix text-formatted field field--name-field-text field--type-text-long field--label-hidden field__item"><p>Når vi jobber med tjenesteutvikling, kan ofte idémyldring i store grupper bli kaotisk og ustrukturerte. Det blir fort vanskelig å finne en felles retning for det videre arbeidet. Når vi skal utvikle brukerrettede tjeneste bør ikke de som "roper høyest" eller sitter høyere i hierarkiet bestemme. Idéutvikling er en demokratisk og tverrfaglig prosess, der vi samskaper. Vi lager løsninger med de som skal bruke dem, ikke bare for dem. Vi ønsker mange idéer som vi kan plukke fra, sette sammen og evaluere. Idéer er billige på dette stadiet. Et verktøy for å ivareta ulike perspektiver i idéutvikling er å lage 3-trinns skisser. Da kommer alle til ordet, og kan formidler behovene, ønskene og idéene sine på en enkel måte. Deretter stemmer vi på idéer vi liker og setter sammen idéene til et konsept.</p> <p> </p> <p><strong>Når passer det å lage 3-trinns skisser:</strong></p> <ul><li>Etter at man har samlet innsikt og definert utfordringene</li> <li>Oppstart av idéutvikling, få opp mange ulike ideér og muligheter</li> </ul><p> </p> <article class="align-center media media--type-image media--view-mode-default"><div class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-visually_hidden"> <div class="field__label visually-hidden">Image</div> <div class="field__item"> <a href="https://innomed.no/sites/default/files/2022-08/IMG_0823%202.jpg" aria-controls="colorbox" aria-label="{&quot;alt&quot;:&quot;3-trinns skisse. Verktøy for tjenesteutvikling. Ung Arena + Vestfold&quot;}" role="button" title="3-trinns skisse. Verktøy for tjenesteutvikling. Ung Arena + Vestfold" data-colorbox-gallery="" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;3-trinns skisse. Verktøy for tjenesteutvikling. Ung Arena + Vestfold&quot;}"><img src="/sites/default/files/2022-08/IMG_0823%202.jpg" width="3450" height="1201" alt="3-trinns skisse. Verktøy for tjenesteutvikling. Ung Arena + Vestfold" loading="lazy" typeof="foaf:Image" /></a> </div> </div> </article><figure role="group" class="caption caption-drupal-media align-center"><article class="media media--type-image media--view-mode-default"><div class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-visually_hidden"> <div class="field__label visually-hidden">Image</div> <div class="field__item"> <a href="https://innomed.no/sites/default/files/2022-08/bilde3.png" aria-controls="colorbox" aria-label="{&quot;alt&quot;:&quot;3-trinns skisse. Verktøy for tjenesteutvikling. Ung Arena + Vestfold. Workshop. Ungdommer&quot;}" role="button" title="3-trinns skisse. Verktøy for tjenesteutvikling. Ung Arena + Vestfold. Workshop. Ungdommer" data-colorbox-gallery="" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;3-trinns skisse. Verktøy for tjenesteutvikling. Ung Arena + Vestfold. Workshop. Ungdommer&quot;}"><img src="/sites/default/files/2022-08/bilde3.png" width="1697" height="562" alt="3-trinns skisse. Verktøy for tjenesteutvikling. Ung Arena + Vestfold. Workshop. Ungdommer" loading="lazy" typeof="foaf:Image" /></a> </div> </div> </article><figcaption><em>Ungdomspanelet i prosjektet UngArena + har tegnet ut hvordan de ønsker at tjenesten skal være og stemmer på hverandres idéer.</em></figcaption></figure><p> </p> <p><strong>Hvordan gjør du det</strong></p> <p>Sørg for at alle deltakerne har god kjennskap til utfordringene dere skal løse. Lag gjerne et "Hvordan kan vi ...?-spørsmål basert utfordringer avdekket i innsiktsfasen. Spørsmålet fungerer som et springbrett for idéutviklingen. Husk at spørsmålet IKKE skal inneholde en løsning, men heller åpne opp for mange mulige idéer til løsninger.</p> <p>Deltakerne skisser forslag til løsninger individuelt (ca 45-60 min) og presenterer for de andre på gruppen. Bruk tre A5 ark som limes under hverandre. Tegn etter beste evne og lim på forklarende lapper. Etter at alle har presentert sin løsning, får deltakerne utdelt små klistrelapper (stemmeprikker). Alle stemmer på hele eller deler av hverandres løsninger i stillhet. Da er det enkelt å se hva folk liker best ved de ulike løsningene. Områdene med flest stemmer kan man ta med seg videre i arbeidet med å sette sammen en helhetlig konseptskisse. Konseptet kan skisses ut på flere måter, f.eks i form av et storyboard, brukerreise eller et slags fremtidsscenarie.</p> <p>Husk at tverrfaglighet vil bidra til å berrike løsningen.<br />  </p> <p><strong>Praktisk</strong></p> <ul><li>Sett av minst 2-3 timer (intro, oppvarming, lage skisser, presentere og stemme)</li> <li>Start med å gå gjennom innsikten og lage noen "Hvordan kan vi ...?-spørsmål basert på innsikten</li> <li>Legg gjerne inn noen oppvarmingsøvelser</li> <li>Lag grupper på 5-8 personer</li> </ul><p> </p> <p><strong>Neste steg</strong></p> <p>Etter at deltakerne har laget 3-trinns skisser og stemt over de delene de liker på hverandres skisser, kan det være smart å sette sammen skissene til en <a href="https://innomed.no/verktoy-og-ressurser/ressurser-og-maler/konseptskisser-og-fremtidscenarier">konseptskisse </a>eller et <a href="https://innomed.no/verktoy-og-ressurser/ressurser-og-maler/storyboard">storyboard</a> som viser hvordan brukeren opplever den nye tjenesten steg for steg.</p> <ul><li><a href="https://innomed.no/verktoy-og-ressurser/ressurser-og-maler/konseptskisser-og-fremtidscenarier">Verktøy "Konseptskisse"</a></li> <li><a href="https://innomed.no/verktoy-og-ressurser/ressurser-og-maler/storyboard">Verktøy "Storyboard"</a></li> </ul></div> </div> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-pasientgruppe-rm field--type-entity-reference field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/45" hreflang="nb">Barn og unge</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/48" hreflang="nb">Personer med psykiske lidelser</a></div> </div> <div class="field field--name-field-real-time-seo field--type-yoast-seo field--label-above"> <div class="field__label">Real-time SEO</div> <div class="field__item"></div> </div> Sat, 27 Aug 2022 08:55:26 +0000 Liza 376 at https://innomed.no Prosjekterfaring: Ung Arena + https://innomed.no/prosjekt/prosjekterfaring-ung-arena <span property="schema:name" class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Prosjekterfaring: Ung Arena +</span> <div property="schema:text" class="clearfix text-formatted field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field__item"><h2>Bakgrunn og behov</h2> <p>Ung Arena + er et samhandlingsprosjekt mellom SiV HF og de seks kommunene i "gamle Vestfold". Vi vet at mange barn og unge ikke får den hjelpen de trenger fordi de opplever at tjenestene er vanskelig tilgjengelige, de oppleves stigmatiserende, og de er for lite brukerorienterte.</p> <p>Ung Arena + er et tiltak for å svare på barn og unges behov for å ha noen å snakke med og gi råd og veiledning innen psykisk helse og rus, i tillegg til praktisk hjelp i en ungdomstid med store psykiske, fysiske og sosiale omveltninger.</p> <p>Ung Arena + har som mål å utvikle en modell som innlemmer kommunale tjenester, spesialisthelsetjenester og evt. andre velferdstjenester og frivillige i et felles lavterskeltilbud for unge / unge voksne.</p> <figure role="group" class="caption caption-drupal-media align-center"><article class="media media--type-image media--view-mode-default"><div class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-visually_hidden"> <div class="field__label visually-hidden">Image</div> <div class="field__item"> <a href="https://innomed.no/sites/default/files/2022-08/BILDE1.png" aria-controls="colorbox" aria-label="{&quot;alt&quot;:&quot;Ung Arena+ Vestfold. Prosjektbilde&quot;}" role="button" title="Ung Arena+ Vestfold. Prosjektbilde" data-colorbox-gallery="" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;Ung Arena+ Vestfold. Prosjektbilde&quot;}"><img src="/sites/default/files/2022-08/BILDE1.png" width="1697" height="576" alt="Ung Arena+ Vestfold. Prosjektbilde" loading="lazy" typeof="foaf:Image" /></a> </div> </div> </article><figcaption><em>Det finnes allerede flere Ung Arena sentre rundt om i landet, som alle har forpliktet seg til å følge viktig verdier og prinsipper. Det handler om å inkludere ungdommen i større grad, lytte og ta ungdommenes behov og ønsker på alvor.</em></figcaption></figure><h6> </h6> <p>Pluss’en i «Ung Arena +» står for å skape en helt ny tjeneste, der sykehus og kommune spiller på samme lag for å støtte ungdom videre, uansett hva det er de trenger hjelp til. Prosjektet Ung Arena + baserer seg på de samme verdiene og prinsippene som for landets øvrige Ung Arena tilbud, forskjellen er at i dette prosjektet ønsker man å integrere spesialisthelsetjenestene enda tettere i selve tilbudet.</p> <p> </p> <h2>Dette har vi gjort i prosjektet</h2> <p>InnoMed har bistått med tjenesteutvikling i prosjektet, fase 3 i <a href="https://www.ks.no/fagomrader/innovasjon/innovasjonsledelse/veikart-for-tjenesteinnovasjon/">Veikart for tjenesteutvikling</a>.<br /> I denne fasen er interessentmedvirkning, brukerinvolvering og samskaping viktige stikkord.<br /> Med så mange ulike involverte fagfelt og aktører, er godt fasiliterte arbeidsmøter en viktig del av både forankringsarbeidet og idéutviklingen. InnoMed har hjulpet med å planlegge, gjennomføre og oppsummere samhandlingsverksteder i forbindelse med tjenesteutviklingen. Et annet viktig bidrag fra InnoMed er visualisering og sammenstilling av innspill fra arbeidsmøter, i form av brukerprofiler, storyboards og tjenesteflyt (service blueprint).</p> <p> </p> <article class="keywords"><header class="keywords__header"><h2 class="keywords__title" tabindex="0">Trinn 1: Samskapingsverksted med ungdommene</h2> </header><div class="keywords__content"> <p><span id="cke_bm_243S" style="display: none;"> </span></p> <p><span id="cke_bm_207S" style="display: none;"> </span></p> <p>Prosjektet har jobbet med et ungdomspanel, bestående av 19 unge mellom 15 – 23 år.<br /> Ungdomspanelet fungerer som en rød tråd i utviklingen av tilbudet og har en sentral plass gjennom hele prosjektperioden.</p> <p>På samhandlingsverkstedet for ungdommene jobbet vi med idéutvikling og brukte tjenestedesignmetodikk. Ungdommene kom med idéer til løsninger på hvordan Ung Arena + kan være. De tegnet ut løsninger i såkalte 3-trinns skisser. Alle lagde hver sin skisse  som de presenterte for hverandre. Deretter stemte de over hvilke deler av løsningene de likte best. Basert på innspillene og skissene til ungdommen, utarbeidet vi en konseptskisse.</p> <article class="align-center media media--type-image media--view-mode-default"><div class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-visually_hidden"> <div class="field__label visually-hidden">Image</div> <div class="field__item"> <a href="https://innomed.no/sites/default/files/2022-08/image%20%282%29.png" aria-controls="colorbox" aria-label="{&quot;alt&quot;:&quot;Samskapingsverksted med ungdommene. Ung Arena + Vestfold&quot;}" role="button" title="Samskapingsverksted med ungdommene. Ung Arena + Vestfold" data-colorbox-gallery="" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;Samskapingsverksted med ungdommene. Ung Arena + Vestfold&quot;}"><img src="/sites/default/files/2022-08/image%20%282%29.png" width="908" height="298" alt="Samskapingsverksted med ungdommene. Ung Arena + Vestfold" loading="lazy" typeof="foaf:Image" /></a> </div> </div> </article><figure role="group" class="caption caption-drupal-media align-center"><article class="media media--type-image media--view-mode-default"><div class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-visually_hidden"> <div class="field__label visually-hidden">Image</div> <div class="field__item"> <a href="https://innomed.no/sites/default/files/2022-08/image%20%283%29.png" aria-controls="colorbox" aria-label="{&quot;alt&quot;:&quot;Samskapingsverksted med ungdommene. Ung Arena + Vestfold&quot;}" role="button" title="Samskapingsverksted med ungdommene. Ung Arena + Vestfold" data-colorbox-gallery="" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;Samskapingsverksted med ungdommene. Ung Arena + Vestfold&quot;}"><img src="/sites/default/files/2022-08/image%20%283%29.png" width="908" height="496" alt="Samskapingsverksted med ungdommene. Ung Arena + Vestfold" loading="lazy" typeof="foaf:Image" /></a> </div> </div> </article><figcaption><em>Etter at ungdommene hadde laget hver sin skisse til løsning, stemte de på hverandres idéer. På denne måten bygger vi på ulike perspektiver og kan sette sammen en løsning som rommer flere idéer og innfallsvinkler.</em></figcaption></figure><p> </p> <p><strong>Hva ønsket vi å oppnå?</strong></p> <ul><li>Definere de største utfordringene, behov og ønsker</li> <li>Sikre at ungdommenes stemme blir hørt</li> <li>Bygge på hverandres perspektiver</li> <li>Visualisere og konkretisere idéer</li> <li>Skape dialog rundt løsninger og muligheter</li> </ul><p> </p> <p><strong>Les mer om verktøyene vi brukte</strong></p> <ul><li><a href="https://innomed.no/verktoy-og-ressurser/ressurser-og-maler/3-trinns-skisse">3-trinnsskisser</a></li> <li><a href="https://innomed.no/verktoy-og-ressurser/ressurser-og-maler/konseptskisser-og-fremtidscenarier">Konseptskisser</a></li> </ul></div> </article><article class="keywords"><header class="keywords__header"><h2 class="keywords__title" tabindex="0">Trinn 2: Samskapingsverksted med alle aktørene</h2> </header><div class="keywords__content"> <p><span id="cke_bm_243S" style="display: none;"> </span></p> <p><span id="cke_bm_207S" style="display: none;"> </span></p> <p>Det andre samhandlingsverkstedet bygget på tidligere innsikt og ungdommenes idéer til hvordan de ønsker at Ung Arena + bør være. Med utgangspunkt i deres ønsker og behov, jobbet over 70 deltakere videre med hvordan vi kan skape en ungdomsvennlig og koordinert tjeneste.</p> <p>Rådene fra ungdommen til kommuner og sykehus:</p> <ul><li>Gi hjelp på våre premisser</li> <li>Flere lett tilgjengelige og fleksible tilbud, slippe å gå til fastlegen</li> <li>Samarbeid og kommuniser, vær obs på overganger</li> <li>Ha kunnskap / informasjon om hvilke tilbud som finnes</li> <li>Behandle oss med respekt og lytt til våre behov</li> <li>Snakk om psykisk helse (fag på skolen)</li> </ul><p>Deltakerne jobbet i tverrfaglige grupper med oppgaver som dreide seg om kjøreregler for samhandling og kom med mange gode innspill som vil kunne berike tjenesten.</p> <figure role="group" class="caption caption-drupal-media align-center"><article class="media media--type-image media--view-mode-default"><div class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-visually_hidden"> <div class="field__label visually-hidden">Image</div> <div class="field__item"> <a href="https://innomed.no/sites/default/files/2022-08/image%20%285%29.png" aria-controls="colorbox" aria-label="{&quot;alt&quot;:&quot;Samskapingsverksted med alle aktørene. Ung Arena + Vestfold&quot;}" role="button" title="Samskapingsverksted med alle aktørene. Ung Arena + Vestfold" data-colorbox-gallery="" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;Samskapingsverksted med alle aktørene. Ung Arena + Vestfold&quot;}"><img src="/sites/default/files/2022-08/image%20%285%29.png" width="908" height="234" alt="Samskapingsverksted med alle aktørene. Ung Arena + Vestfold" loading="lazy" typeof="foaf:Image" /></a> </div> </div> </article><figcaption><em>Deltakerne jobbet i tverrfaglige grupper og stemte frem hvilke kjøreregler vi bør ha for å levere på ungdommenes ønsker.</em></figcaption></figure><p> </p> <p><strong>Hva ønsket vi å oppnå?</strong></p> <ul><li>Få et omforent bilde av hva Ung Arena + kan være og hva ungdommen ønsker</li> <li>Hente innspill til hvordan vi kan innlemme spesialisthelsetjenesten i tilbudet</li> <li>Hente innspill fra fagfolk og brukerorganisasjoner om hvordan vi kan levere på ungdommenes behov og ønsker</li> <li>Utarbeide tydelige kjøreregler for hvordan vi skal samhandle godt framover</li> <li>Enighet rundt regler som hjelper oss «å navigere» i et komplekst landskap med mange aktører</li> <li>Utarbeide kjøreregler som blir førende for valg og prioriteringer</li> <li>Skape engasjement for hva vi ønsker å oppnå, og hvordan vi kan jobbe godt sammen</li> </ul><p> </p> <p><strong>Les mer om verktøyene vi brukte</strong></p> <ul><li><a href="https://innomed.no/verktoy-og-ressurser/ressurser-og-maler/konseptskisser-og-fremtidscenarier">Konseptskisser</a> og <a href="https://innomed.no/sites/default/files/2022-08/Oppgavehefte_Samskapingsverksted_akt%C3%B8rer.pdf">oppgavehefte med refleksjonsoppgaver (alene/sammen)</a></li> <li>Avstemming ved hjelp av <a href="https://www.mentimeter.com/">Mentimeter</a></li> </ul><p> </p> <p><strong>Eksempler på oppgaver vi lagde:</strong></p> <ul><li><a href="https://innomed.no/sites/default/files/2022-08/Oppgavehefte_Samskapingsverksted_akt%C3%B8rer.pdf">Oppgavehefte</a></li> <li><a href="https://innomed.no/sites/default/files/2022-08/Kj%C3%B8reregler_Samhandling_UngArenaPluss.pdf">Kjøreregler</a></li> </ul></div> </article><article class="keywords"><header class="keywords__header"><h2 class="keywords__title" tabindex="0">Trinn 3: Brukerprofiler og storyboards</h2> </header><div class="keywords__content"> <p><span id="cke_bm_243S" style="display: none;"> </span></p> <p><span id="cke_bm_207S" style="display: none;"> </span></p> <p>Målgruppen for den nye løsningen er sammensatt og består av unge med svært ulike behov, noe som kan gjøre det vrient å vite hvor man skal starte. Da kan det være smart å dele brukerne opp i målgrupper basert på behovene avdekket i innsiktsfasen. Husk at dette ikke trenger være 100 % riktig i starten, det er viktigere å starte med noen brukerprofiler som folk kan komme med innspill til og ev endre etterhvert Brukerprofiler hjalp oss med forståelsen av ungdommenes behov og konteksten de unge befinner seg i.</p> <figure role="group" class="caption caption-drupal-media align-center"><article class="media media--type-image media--view-mode-default"><div class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-visually_hidden"> <div class="field__label visually-hidden">Image</div> <div class="field__item"> <a href="https://innomed.no/sites/default/files/2022-08/image%20%286%29.png" aria-controls="colorbox" aria-label="{&quot;alt&quot;:&quot;Workshop med brukerprofiler og storyboards. Ung Arena + Vestfold&quot;}" role="button" title="Workshop med brukerprofiler og storyboards. Ung Arena + Vestfold" data-colorbox-gallery="" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;Workshop med brukerprofiler og storyboards. Ung Arena + Vestfold&quot;}"><img src="/sites/default/files/2022-08/image%20%286%29.png" width="908" height="440" alt="Workshop med brukerprofiler og storyboards. Ung Arena + Vestfold" loading="lazy" typeof="foaf:Image" /></a> </div> </div> </article><figcaption><em>Etter to samhandlingsverksteder med ungdommen og aktør/interessenter jobbet prosjektgruppa videre med å utarbeide fire brukerprofiler og laget utkast til hvordan de ulike brukergruppene vil oppleve tjenestene i Ung Arena +.</em></figcaption></figure><p> </p> <p>Etter at fire brukerprofiler var laget, startet prosjektgruppa med å skissere ut hvordan de ulike brukerprofilene vil oppleve tjenesten. Hvordan oppdager de unge UngArena+, hvordan foregår det første møtet, hvem er involvert, hvem følger dem opp osv.</p> <p>Etter at stegene var på plass for hver brukerprofil, begynte arbeidet med å tegne ut storyboards som ble brukt i det videre arbeidet med å teste og få innspill.</p> <p> </p> <p><strong>Hva ønsket vi å oppnå?</strong></p> <ul><li>Jobbe effektivt med fire brukergrupper samtidig, hver gruppe konsentrerte seg en bruker hver</li> <li>Dele inn målgruppen basert på behov, ikke diagnose</li> <li>Forankre og få innspill fra ungdom og fagfolk til behov hos "typiske" brukere</li> <li>Lage historier som forklarer hvordan brukergruppene er i kontakt med tjenestene</li> <li>Få frem ungdommenes stemme</li> </ul><p> </p> <p><strong>Les mer om verktøyene vi brukte</strong></p> <ul><li><a href="https://innomed.no/verktoy-og-ressurser/ressurser-og-maler/brukerprofiler">Brukerprofiler</a></li> <li><a href="https://innomed.no/verktoy-og-ressurser/ressurser-og-maler/storyboard">Storyboards</a></li> </ul></div> </article><article class="keywords"><header class="keywords__header"><h2 class="keywords__title" tabindex="0">Trinn 4: Ny tjenestereise (service blueprint)</h2> </header><div class="keywords__content"> <p><span id="cke_bm_243S" style="display: none;"> </span></p> <p><span id="cke_bm_207S" style="display: none;"> </span></p> <p> </p> <p>Etter at vi hadde laget fire brukerprofiler med hvert sitt storyboard som forklarte den nye tjenesten sett fra brukernes ståsted, startet jobben med å lage en mer detaljert tjenestereise.  Nå var det på tide å se hvilke aktør som bør jobbe sammen for innfri behovene til ungdommen.</p> <p>En utvidet prosjektgruppe ble invitert til en heldags arbeidsøkt. De jobbet i grupper med hver sin brukerprofil. For å detaljere tjenestereisen så vi på både kontaktpunkter, roller, ansvar og arbeidsprosesser. I tillegg er det mange systemer  "under panseret" som må på plass for at ting skal flyte bra. Vi jobbet med en kronologisk tidslinje, og beskrev kort hva som skjer i de ulike stegene; før, under og etter. Ved å tegne ut tjenesteflyten på denne måten kom det opp mange gode diskusjoner rundt hvem som koordinerer og ivaretar ungdommenes behov. Klarer vi passer på overgangene og at tjenestene oppleves som sømløse og helhetlige?</p> <figure role="group" class="caption caption-drupal-media align-center"><article class="media media--type-image media--view-mode-default"><div class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-visually_hidden"> <div class="field__label visually-hidden">Image</div> <div class="field__item"> <a href="https://innomed.no/sites/default/files/2022-08/IMG_2090-2.png" aria-controls="colorbox" aria-label="{&quot;alt&quot;:&quot;Workshop for å utarbeide tjenestereise. Ung Arena + Vestfold&quot;}" role="button" title="Workshop for å utarbeide tjenestereise. Ung Arena + Vestfold" data-colorbox-gallery="" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;Workshop for å utarbeide tjenestereise. Ung Arena + Vestfold&quot;}"><img src="/sites/default/files/2022-08/IMG_2090-2.png" width="4032" height="2142" alt="Workshop for å utarbeide tjenestereise. Ung Arena + Vestfold" loading="lazy" typeof="foaf:Image" /></a> </div> </div> </article><figcaption><em>Vi delte inn i fire grupper som jobbet med hver sin tjenesteflyt med utgangspunkt i de fire brukerprofilene. Gruppene jobbet på gråpapir med akTørene som inngår i tjenesteflytene.</em></figcaption></figure><figure role="group" class="caption caption-drupal-media align-center"><article class="media media--type-image media--view-mode-default"><div class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-visually_hidden"> <div class="field__label visually-hidden">Image</div> <div class="field__item"> <a href="https://innomed.no/sites/default/files/2022-08/bilde2.png" aria-controls="colorbox" aria-label="{&quot;alt&quot;:&quot;Workshop for å utarbeide tjenestereise. Ung Arena + Vestfold. Service blueprint&quot;}" role="button" title="Workshop for å utarbeide tjenestereise. Ung Arena + Vestfold. Service blueprint" data-colorbox-gallery="" class="colorbox" data-cbox-img-attrs="{&quot;alt&quot;:&quot;Workshop for å utarbeide tjenestereise. Ung Arena + Vestfold. Service blueprint&quot;}"><img src="/sites/default/files/2022-08/bilde2.png" width="1528" height="651" alt="Workshop for å utarbeide tjenestereise. Ung Arena + Vestfold. Service blueprint" loading="lazy" typeof="foaf:Image" /></a> </div> </div> </article><figcaption><em>Vi fortsatte detaljeringen i Miro. Illustrasjonen til høyre viser hvordan innspillene ble tatt videre i en samlet og mer detaljert tjenesteflyt (service blueprint) som vi bruker som arbeidsverktøy for det videre arbeidet som skal foregå i mindre arbeidsgrupper. </em></figcaption></figure><p> </p> <p><strong>Hva ønsket vi å oppnå?</strong></p> <ul><li>Involvere tverrfaglig og få opp utfordringer</li> <li>Få innspill til viktige aktører fra kommune, spesialisthelsetjeneseten, frivillige og andre</li> <li>Kartlegge sårbare overganger</li> <li>Få et inntrykk av tidsperpektivet og hvilke aktører som må på banen når</li> </ul><p> </p> <p><strong>Les mer om verktøyene vi brukte</strong></p> <ul><li><a href="https://www.ks.no/fagomrader/innovasjon/innovasjonsledelse/veikart-for-tjenesteinnovasjon/alle-verktoy/ny-tjenestereise/">Tjenestereise (service blueprint)</a></li> </ul></div> </article><p> </p> <h2>Kort oppsummert</h2> <p>Ved å involvere aktørene som blir berørt av tjenesten til samhandlingsverksteder, har de fått en<br /> felles forståelse av hva vi ønsker å få til sammen.</p> <p>Tjenesten utformes i fellesskap med de unge. Ungdommen  har en sentral plass i utformingen av tjenestene. Vi har utarbeidet og testet kjøreregler for samhandling, brukerprofiler, storyboards og tjenesteflyt for å lære og få innspill fra dem som blir påvirket av det vi skal lage.</p> <p>I det videre arbeidet med tjenesteutviklingen vil det bli delt inn mindre arbeidsgrupper som får i oppgave å detaljere ut ulike deler av tjenesten. En arbeidsgruppe vil konsentrerer seg om det organisatoriske, roller og ansvar. En annen gruppe får ansvar for å kartlegge hva som finnes av tekniske systemer, hvilke retningslinjer og avhengigheter (f.eks pågående nasjonale initiativ) vi må ta høyde for.  Deretter vil anbefalingene fra gruppene inngå i et beslutningsunderlag. I tillegg vil en dedikert gruppe jobbe med arealer og fysiske lokaliteter.</p> <p> </p> <h2>Læringspunkter fra samhandlingsverkstedene</h2> <ul><li>Involverer de "riktige" personene og vit at du har med deg riktig kompentanse til riktig tid</li> <li>Invitasjoner til samhandlingsverksteder bør sendes ut i god tid slik at de setter av tid i kalenderne sine</li> <li>Tenk tverrfaglig og bredt, skap entusiasme for prosjektet, sørg for god og enkel informasjon hele veien</li> <li>Sett av nok tid til planlegging og oppsummering fra arbeidsmøter og samhandlingsverksteder</li> <li>Ikke glem at en viktig del av jobben er å teste konseptene/idéene underveis for å få innspill - testing tar tid</li> <li>La ungdommene komme til ordet på sin egen måte, med sitt eget "språk" (egen ungdomsredaksjon og et ungdomspanel)</li> <li>Det har stor verdi å ha ungdommene med i det tverrfaglige gruppearbeid</li> <li>Tillatt gode diskusjoner og juster opplegget underveis</li> </ul><p> </p> <blockquote> <p>InnoMed har bidratt med uvurderlig prosesstøtte og visuell utforming av konseptet Ung Arena+ Vestfold. Høyt kompetente rådgivere, som villig deler kunnskap og verktøy, har styrket prosjektet både med hensyn til kvalitet og samarbeid. Vi er blitt et stort VI.</p> </blockquote> <p class="text-align-right"><em>- Kari Marthinsen<br /> Prosjektleder Ung Arena + Vestfold, spesialrådgiver SiV HF</em></p> </div> <span rel="schema:author" class="field field--name-uid field--type-entity-reference field--label-hidden"><span lang="" about="/user/38" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">Liza</span></span> <span property="schema:dateCreated" content="2022-08-27T07:28:33+00:00" class="field field--name-created field--type-created field--label-hidden">lør 27.08.2022 09:28</span> <div property="schema:image" class="field field--name-field-image field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"> <img src="/sites/default/files/styles/article_full/public/2022-08/IMG_2094_0.jpg?h=803a94bc&amp;itok=B930UDmc" width="1614" height="471" alt="Ung Arena+ Vestfold. Prosjektworkshop med postits." loading="lazy" typeof="foaf:Image" class="image-style-article-full" /> </div> <div class="field field--name-field-ingress field--type-string-long field--label-hidden field__item">Ungdommen er fremtiden, men altfor mange unge sliter med psykisk helse. Mange unge får ikke den hjelpen de trenger, eller så får de hjelp for seint. Tjenestene oppleves som ukoordinerte og lite tilpasset ungdommens behov.<br /> <br /> Ikke bare bør vi jobbe mer forebyggende, men vi må sørge for at tjenestene er koordinerte og at de unge får den hjelpen de trenger, når de trenger det. Da trengs det ny kunnskap, nye ideer og endret praksis. Det er her prosjektet som heter Ung Arena+ kan bidra.</div> <div class="field field--name-field-useful-links field--type-link field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"><a href="https://www.ungarenaoslo.no/wp-content/uploads/2020/03/Ung-Arena-modellbeskrivelse-orginal.pdf">Modellbeskrivelse Ung Arena Oslo</a></div> <div class="field__item"><a href="https://www.kompetansebroen.no/article/media?o=vestfold">Om prosjektet - Kompetansebroen Vestfold</a></div> <div class="field__item"><a href="https://www.ungarenaoslo.no/">Ung Arena Oslo - ungarena.no</a></div> <div class="field__item"><a href="https://www.kompetansebroen.no/ungdomsmedvirkning-i-ung-arena?o=vestfold">Ungdomsmedvirkning - Kompetansebroen Vestfold</a></div> </div> <div class="field field--name-field-documents field--type-entity-reference field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"> <a class="document-link extension-pdf" href="/sites/default/files/2022-08/Kj%C3%B8reregler_Samhandling_UngArenaPluss.pdf" target="_blank"> Kjøreregler Samskaping.pdf </a> </div> <div class="field__item"> <a class="document-link extension-pdf" href="/sites/default/files/2022-08/Oppgavehefte_Samskapingsverksted_akt%C3%B8rer.pdf" target="_blank"> Oppgavehefte samskapingsverksted.pdf </a> </div> <div class="field__item"> <a class="document-link extension-pdf" href="/sites/default/files/2022-08/brukerprofiler_storyboards_ny.pdf" target="_blank"> Eksempler på brukerprofiler og storyboards_Ung Arena +.pdf </a> </div> </div> <div class="field field--name-field-metadata field--type-entity-reference-revisions field--label-hidden field__item"> <div class="metadata"> <h2 class="metadata__title"> <div class="field field--name-field-metadata-title field--type-string field--label-hidden field__item">Ung Arena + Vestfold</div> </h2> <dl> <dt>Status</dt> <dd> <div class="field field--name-field-status field--type-string field--label-hidden field__item">Pågående prosjekt</div> </dd> <dt>År</dt> <dd> <div class="field field--name-field-year field--type-string field--label-hidden field__item">2022-2025</div> </dd> <dt>Pasientgruppe</dt> <dd> <div class="field field--name-field-metadata-pasientgruppe field--type-entity-reference field--label-hidden field__items"> <div class="field__item">Barn og unge</div> <div class="field__item">Personer med psykiske lidelser</div> </div> </dd> <dt>Prosjekteier</dt> <dd> <div class="field field--name-field-project-owner field--type-string field--label-hidden field__item">Helsefellesskapet i Vestfold</div> </dd> <dt>Samarbeid på tvers</dt> <dd> <div class="field field--name-field-collaboration-across field--type-string field--label-hidden field__item">Ja</div> </dd> </dl> </div> </div> <div class="field field--name-field-article-type field--type-entity-reference field--label-hidden field__item"><a href="/taxonomy/term/13" hreflang="nb">Prosjekt</a></div> <div class="field field--name-field-contact-person field--type-entity-reference field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"><div class="contact-person"> <h2 class="contact-person__heading">Vil du vite mer om dette?</h2> <h2 class="contact-person__name"><span class="field field--name-title field--type-string field--label-hidden">Kari Marthinsen</span> </h2> <div class="contact-person__position"> <div class="field field--name-field-title field--type-string field--label-hidden field__item">Prosjektleder Ung Arena + Vestfold, spesialrådgiver SiV HF</div> </div> <div class="contact-person__mail"> <a href="mailto:Kari.Marthinsen@siv.no">Kari.Marthinsen@siv.no</a> </div> </div> </div> </div> <section class=""> <div class="comment-form-heading"> <h2 class="comment-form-heading__title">Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt</h2> <p class="comment-form-heading__info-text">Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.</p> </div> <drupal-render-placeholder callback="comment.lazy_builders:renderForm" arguments="0=node&amp;1=375&amp;2=field_comment_field&amp;3=artikkel_kommentarfelt" token="V1QnCt4y94wGrMAp-0c4E069CknqXbkXV71g_swjTMc"></drupal-render-placeholder> </section> <div class="field field--name-field-project-has-ended field--type-boolean field--label-hidden field__item">True</div> <div class="field field--name-field-highlighted-project field--type-boolean field--label-hidden field__item">Av</div> <div class="field field--name-field-pasientgruppe-prosjekt field--type-entity-reference field--label-hidden field__items"> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/69" hreflang="nb">Barn og unge</a></div> <div class="field__item"><a href="/taxonomy/term/72" hreflang="nb">Personer med psykiske lidelser</a></div> </div> Sat, 27 Aug 2022 07:28:33 +0000 Liza 375 at https://innomed.no https://innomed.no/prosjekt/prosjekterfaring-ung-arena#comments