Forløpende rammeIllustrasjon

Hvorfor et verktøy for helseinnovasjon?

Formålet med verktøy for helseinnovasjon er å gi helse- og omsorgssektoren et felles rammeverk for innovasjonsarbeid – felles språk, metode og prosessbeskrivelse. Verktøyet kan brukes av alle som arbeider med innovasjon i helse- og omsorgssektoren og på tvers av fag, nivåer, sektorer og aktører. Verktøyet viser vei til etableringen av pasientens helse- og omsorgstjeneste.

Hvem er verktøyet laget for?

Målgruppen for verktøyet er ledere, gjennomføringsansvarlige (prosjektledere) og alle som deltar i innovasjonsprosesser.

Når bør verktøyet brukes?

Verktøy for helseinnovasjon skal gi prosessveiledning når dere gjennomfører endringsarbeid, f.eks. endre hvordan dere arbeider, videreutvikle nye verktøy/prosesser/tjenester/løsninger som andre har utviklet, selv utvikle nye tjenester/løsninger eller gjennomføre andre typer innovasjons- og omstillingsprosesser. Hvis dere skal arbeide med kvalitetsutvikling innenfor innsatsområdene til pasientsikkerhetsprogrammet, skal dere følge anbefalingene fra Pasientsikkerhetsprogrammet

Les mer

pasientsikkerhetsprogrammet.no

pasientsikkerhetsprogrammet

Innholdet i veiviseren

Verktøyet tar utgangspunkt i fem sentrale elementer for å lykkes med endringsarbeid:

  • Tydelig ledelse, aktivt forankringsarbeid og tverrfaglig teamarbeid.

  • Aktiv medvirkning fra tjenestemottakere, pårørende og andre som kan berøres av fremtidig løsning.

  • Prinsipper for tjenestedesign med tydelige mål og metoder for å ivareta helheten i tjenesteytingen ut i fra et tjenestemottakerperspektiv.

  • Smidig implementering med gevinstrealisering og måling av effekter.

  • Feire resultater og spre gode løsninger.

Verktøy for helseinnovasjon bruker tjenestemottaker som fellesbegrep for pasienter og brukere. Løsninger brukes som fellesbegrep for det som skal utvikles, f.eks. tjenester, prosesser, produkter mv.

Verktøyet har fire steg:

I tillegg til verktøy for helseinnovasjon bør dere bruke de verktøy som organisasjonen normalt bruker, f.eks. prosjektverktøy. Hvis dere ikke har egne prosjektverktøy bør dere benytte Difi’s prosjektveiviser.

Første gang dere bruker verktøy for helseinnovasjon er det anbefalt å følge stegene fortløpende. Jo større innovasjonsarbeid som skal gjennomføres, jo viktigere er det å gjøre alle stegene grundig. For mindre innovasjonsprosesser velger dere det som er viktigst, men husk at aktiv involvering av tjenestemottakerne og andre aktører alltid er viktig og må inkluderes i arbeidet!

Les mer

prosjektveiviser.no

Difi’s prosjektveiviser