Jeg har en idé! Hva gjør jeg? Hvem kan hjelpe meg?

Fremtidens helse- og omsorgstjenester forutsetter at mennesker har gode idéer til nye eller bedre løsninger! Du står nå overfor en reise med å videreutvikle din idé. Vær forberedt på at reisen tar tid og du vil få positive og negative opplevelser underveis. Gi ikke opp!

Ill Ide@2X

Hvordan går jeg frem?

Før du starter reisen bør du sjekke ut to ting:

Finnes løsningen fra før?

Bruk internett og søk om andre har utviklet noe tilsvarende til den idéen du har. Her kan rapporten "Hvordan søke hva som finnes av helseprodukter/-løsninger nasjonalt og internasjonalt?" være nyttig. Søk også i Omsorgsbiblioteket, HelseOmsorg21-monitoren, gjennomførte prosjekter som er støttet av InnoMed og kommunenes delingsportal. Gjennom å søke kan du komme i kontakt med personer som kanskje har tilsvarende idéer eller er potensielle samarbeidspartnere. Det kan også være svært nyttig å anskaffe og teste ut det som regnes som blant det beste "på markedet". Det vil avsløre styrker og svakheter, potensial og hvilke konsekvenser løsningen får for tjenesteutvikling, organisering osv.


Kan idéen beskyttes?

Før man informerer andre om idéen kan det være svært viktig å undersøke om idéen kan beskyttes (patentering, varemerke, design etc.). For å få råd om dette kan du kontakte Patentstyret, InnoMeds innovasjonsrådgiver i din region, eller et TTO-kontor (Technology Transfer Office). Det finnes også en del aktører som tilbyr "gründerhjelp", men ikke alle er seriøse.        

Hva mener andre om idéen din?

Sjekk idéen din ut med mulige brukere og ansatte i helse- og omsorgstjenesten. Tror de at din idé er god og møter et behov? En halvtimes samtale med 2+2 personer er en god investering og gratis. Snakk med to potensielle brukere og to ansatte. Bruk 10 minutter til å beskrive idéen og 20 minutter til å få innspill. Det er viktig å få innspill tidlig til idéen – kanskje nye momenter kommer opp som er viktige å ta med deg i videreutviklingen av idéen. Hvis du ikke kjenner noen potensielle brukere eller ansatte, kan du ta kontakt med InnoMed, nærmeste TTO-kontor, utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i fylket du bor i, eller innovasjonsmiljøet i nærmeste helseforetak.

Ta nå fatt på reisen med å utvikle idéen til fremtidig løsning for helse- og omsorgs­sektoren. Under hele reisen er det viktig å bygge nettverk og vedlike­holde kontakten med ulike ressurspersoner.

Bruk verktøy for helseinnovasjon aktivt i arbeidet. Verktøyet passer for alle typer innovasjons­pro­sesser. For deg som skal utvikle et produkt eller fysisk løsning vil fasene bety følgende:

Finn den tilnærmingen nedenfor som passer best inn i din situasjon og følg anbefalingene.  

Jeg har en idé til et nytt produkt eller løsning som jeg tror mange vil kunne ha nytte av!

Det er flere som kan hjelpe deg videre. Sjekk ut Innovasjon Norges hjemmesider om gründere og støtteordninger. Ta kontakt med et av lokalkontorene til Innovasjon Norge for råd og veiledning. Dersom du har en idé som har et kommersielt potensial, kan Innovasjon Norge være behjelpelig med å finne bedrifter som kan være kandidater som kommersielle samarbeidspartnere.

Ta kontakt med InnoMed sine innovasjonsrådgivere som kan gi råd og veiledning til hvordan du kommer videre og hvilke muligheter for finansiering som finnes. Innovasjonsrådgiverne kan også gi råd om kommersialiseringsprosesser.  

I hvert regionalt helseforetak finnes det Technology Transfer selskaper (teknologioverføringsselskaper – TTO), som har til oppgave å bistå i utvikling og kommersialisering av forskningsbaserte produkter og løsninger for prosjekter i spesialisthelsetjenesten. Vi har fem slike selskaper:

Jeg jobber med en idé om bedre løsninger på egen arbeidsplass!

Hvis du arbeider i spesialisthelsetjenesten bør du ta kontakt med nærmeste leder og sende forslag inn til idémottaket i helseforetaket. Sjekk også ut muligheten til å sende inn forslag til Technology Transfer selskap i din helseregion (se linker ovenfor).

Hvis du arbeider i de kommunale helse- og omsorgstjenestene bør du ta kontakt med nærmeste leder og bruke de løsningene som din arbeidsgiver har for å sende inn, eller søke om finansiering til realisering av, idéer og forslag til forbedringer.

Ta kontakt med utviklingssenteret i ditt fylke. I hvert fylke finnes det et utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester. Utviklingssentrene skal gjennom fag- og kompetanseutvikling bidra til å styrke kvaliteten i kommunale helse- og omsorgstjenester. Blant satsingsområdene for utviklingssentrene er faglig omstilling, fornyelse og innovasjon. Ta kontakt med utviklingssenteret i ditt fylke for mer informasjon og råd: www.utviklingssenter.no

Les mer

utviklingssenter.no

Utviklingssenter

Jeg har en idé som trenger mer forskning for å finne ut av!

Et godt sted å starte er å delta på et av forskningsrådets prosjektverksteder. Les mer på hjemmesidene til Norges forskningsråd.

Sjekk ut idéen din med InnoMed’s innovasjonsrådgivere eller Technology Transfer selskapet nær deg (se linker ovenfor).

Hvis du er i kontakt med et universitets-/høgskole-/forskningsmiljø bør du søke hjelp der, eller se mulighetene for støtte fra forskningsrådet og de regionale forskningsfondene. Senter for omsorgsforskning og kompetansesentrene innenfor helse- og omsorgstjenestene kan også være aktuelle samarbeidspartnere.

Les mer

forskningsradet.no

Forsknignsrådets prosjektverksted

forskningsradet.no

Hjemmesidene til Norges forskningsråd

forskningsradet.no

Regionale forskningsfond

omsorgsforskning.no

Senter for omsorgsforskning

Jeg har en idé på noe som bør endres for å gi bedre løsninger!

Du har kanskje som pasient eller pårørende opplevd at tjenestene ikke fungerer som de burde. Kanskje du har en idé om hvordan tjenestene kan bli bedre. Det er viktig at du tar dette opp med lederen for de tjenestene det gjelder. Vær litt undrende i din tilnærming. Ofte er det naturlige årsaker til at tjenestene utføres på en bestemt måte. Andre ganger kan nettopp din idé bidra til at vi får bedre helse- og omsorgstjenester. Vær oppmerksom på at ikke alle ledere i helse- og omsorgstjenestene er flinke til å håndtere nye idéer fra brukere og pårørende. Ta idéen din også opp med pasient- og brukerorganisasjonene, som kanskje har fått tilsvarende henvendelser tidligere og kan bistå i kontakten med tjenestene.