Apper for kreftoppfølging - utvalg

Se et utvalg av apper som kan benyttes for kreftoppfølging.

-

Om dokumentet

Dokumentet under inneholder beskrivelse av fire apper for oppfølging av kreftpasienter:

  • Kaiku og immunterapi
  • Hild og app for behandling
  • Letsgo
  • Nimble

 

Oversikten ble utarbeidet av InnoMed i september 2021 som en del av prosessveiledningen for Ålesund sykehus.

Appene ble valgt ut av prosjektet som mest egnede for bruk på Ålesund sykehus.

 

Hvordan bruke:

Dokumentet er kun ment som nyttig informasjon. InnoMed gir ikke anbefaling om å bruke 
akkurat disse appene og oppfordrer alle virksomheter om å gjøre egne vurderinger

Last ned dokumenter