Eksempel på scenarie

Eksempel på fremtidscenarie fra prosjektet "Barn og unges helsetjeneste" i Helse Bergen.

Om eksemplet

Under følger et eksempel på fremtidscenarie fra prosjektet "Barn og unges helsetjeneste" i Helse Bergen.

 

Les mer om hva fremtidscenarie er, og hvordan det brukes:

Last ned dokumenter