Innsiktsrapport fra prosjektet "Sammen på tvers"

Få innblikk i innsikten om helhetlig ivaretakelse av unge med utviklingsforstyrrelser og psykiske lidelser.

Om rapporten

Oslo Universitetssykehus (OUS), Oslo kommune ved Barne- og familieetaten (BFE) og bydeler i Oslo har en felles bekymring for helse- og omsorgstilbudet til barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser (psykisk utviklingshemming og/eller autismespekterforstyrrelser) og psykiske vansker med et sammensatt og komplekst tilstandsbilde.

Prosjektet "Sammen på tvers" ble startet for å utvikle en samarbeidsmodell mellom spesialist- og primærhelsetjenesten. 

I prosjektets oppstart ble det innhentet innsikt i brukernes faktiske behov som grunnlag for videre utviklingsarbeid.

Du kan lese rapporten med oppsummering av innsikten under.

 

Hvordan bruke:

Last ned rapporten for å få innblikk i innsikten om helhetlig ivaretakelse av unge med utviklingsforstyrrelser og psykiske lidelser. Rapporten kan også være til inspirasjon for hvordan innsiktsarbeid kan organiseres, gjennomføres og oppsummeres.

Last ned dokumenter