Innsiktsrapport - Svingdørsprosjektet

Få innblikk i innsikten om alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer fra prosjektet i Helse Bergen.

Om rapporten

Gjennom «Svingdørsprosjektet» har Helse Bergen, sammen med kommunene Askøy og Øygarden, mål om å forbedre helsetjenestene til pasienter med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer som har hyppige innleggelser i sykehus. Prosjektet startet sommeren 2021.

InnoMed har bistått prosjektet med innsikts- og forankringsarbeid. Det ble innhentet innsikt gjennom intervjuer med pasienter, pårørende og helsepersonell. Du kan lese rapporten med oppsummering og sammenstilling av funnene fra arbeidet under. 

Les mer om prosjektet og InnoMeds bistand her.

 

Hvordan bruke:

Last ned rapporten for å få innblikk i innsikten om pasienter med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer. Rapporten kan også være til inspirasjon for hvordan innsiktsarbeid kan organiseres, gjennomføres og oppsummeres.

Last ned dokumenter