Mal for erfaringsrapport

Mal for utarbeidelse av erfaringsrapport

Om verktøyet

Benytt malen for å samle alle erfaringene fra et fullført prosjektet i en rapport. 

Malen inneholder slides for:

1. Bakgrunn og metode

2. Forløpet

3. Oppsummering av innsiktsarbeidet

4. Oppsummering av gevinstarbeidet

5. Anbefalinger til veien videre

6. Nyttige lenker

7. Vedlegg

Last ned dokumenter