InnoMed stimulerer til behovsdrevet innovasjon i helsesektoren gjennom:

Helsedirektoratet deler hvert år ut tilskuddsmidler til InnoMed forprosjekter om behovsdrevet innovasjon i helse- og omsorgsfeltet. I år var søknadsfristen 8.september.

Verktøy og veiledere

Har du en idé til et nytt produkt eller løsning som kan være til nytte for andre? Les mer om hva du kan gjøre for å realisere den.

Utvalgte prosjekter

Se alle prosjektene

Siste arrangementer

Se alle arrangement