Prosessveiledning 2

Søke om prosessveiledning fra InnoMed?

Tre ganger i året kan kommuner og helseforetak søke om prosessveiledning fra InnoMed. Prosessveiledningen innebærer veiledning i planlegging, gjennomføring, implementering og gevinstrealisering av tjenesteinnovasjon.

InnoMed tilbyr prosessveiledning til innovasjonsprosjekter i kommuner og helseforetak, med spesiell fokus på prosjekter som faller inn under våre strategiske satsningsområder. Vi søker derfor helseprosjekter som fokuserer på økt pasientsikkerhet, bedre samhandling, økonomisk bærekraft og økt kapasitet i tjenesten, med stor overføringsverdi og relevans for andre kommuner og helseforetak. 

Neste søknadsfrist: 5. september 2024 kl 12:00.

 

Søknadsfrister for 2024:

 • 1. søknadsfrist: 21. februar 2024 kl 12:00
 • 2. søknadsfrist: 8. mai 2024 kl 12:00
 • 3. søknadsfrist: 5. september 2024

 

Viktige datoer tilknyttet neste søknadsfrist (med forbehold om endringer):

 • Søknadsfrist: 5. september 2024 kl 12:00
 • Dialogsamtaler med aktuelle søkere: Uke 37 - 38
 • Tildeling og kunngjøring: Uke 40
 • Oppstartsmøte: Tentativt torsdag 3. oktober

 

Søknadskriterier for prosessveiledning: 

 • Prosjektet må ha et etablert samarbeid mellom kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten
 • Prosjektet har betydelig overføringsverdi til alle RHFene og kommunal sektor
 • Prosjektet angår pasientgrupper i nasjonal helse- og samhandlingsplan
 • Prosjektet er godt forankret i virksomheten som søker og hos samarbeidende virksomheter
 • Prosjektet har sikret finansiering av egne prosjektressurser
 • Prosjektet har tatt stilling til kunnskapsgrunnlaget og eksisterende satsinger innenfor aktuelt felt
 • Helhetsvurdering av prosjektets mål, plan, risiko, organisering, forankring og implementeringspotensial
 • For prosjekter som har mottatt støtte fra InnoMed tidligere, vil helhetsvurdering av nasjonalt implementerings- og spredningspotensial vektlegges særskilt. 

 

InnoMed prioriterer støtte til prosjekter som:

 • Har høy innovasjonsgrad
 • Har stort gevinstpotensiale
 • Har spredningspotensiale nasjonalt - gjerne prosjekter med interregionalt samarbeid
 • Omhandler personellbesparende innovasjoner
 • Omhandler pasientgrupper i nasjonal helse- og samhandlingsplan

 

Hva kan dere forvente?

Dersom deres søknad blir valgt kan dere forvente å motta støtte og prosessveiledning i utviklingen av innovative løsninger for helsesektoren. Vi vil jobbe tett med dere for å forstå deres behov og hjelpe dere med å utvikle løsninger som er skreddersydd for dine utfordringer. 

I et typisk InnoMed-prosjekt vil vi kunne bistå med prosessveiledning i planlegging, gjennomføring, implementering og gevinstrealisering av tjenesteinnovasjon.

 

Om prosessveiledningen

Prosessveiledningen er gratis, men det forventes at de som mottar veiledningen stiller med de personer og ressurser som er nødvendige for å gjennomføre prosessen. Dette vil alltid avtales i nye prosjekter. 

Våre rådgivere har solid kompetanse i tjenesteinnovasjon og erfaring fra primær- og spesialisthelsetjenesten. Veiledningen kan gis både fysisk og digitalt. Les mer om hva det vil si å få prosessveiledning fra InnoMed.

Det er et krav at det skal være lov å dele erfaringer fra prosjektet med andre, slik at erfaringer og lærdommer fra ditt prosjekt kan inspirere andre helseforetak og kommuner. Les mer om prosjektene InnoMed støtter med prosessveiledningen.

 

Hvordan behandler vi søknader?

InnoMed behandler søknader etter søknadsfristen. Dette skjer i samråd med ressursgruppens representanter.

Søknad om prosessveiledning
Mål med prosjektet, hvilke virksomheter deltar i prosjektet
Er det i konseptfasen, eller er prosjektet allerede godt i gang?
Beskriv hvordan dere har gått frem for å forankre prosjektet i egen virksomhet på både leder- og avdelingsnivå, og hvordan dere har gått frem for å forankre prosjektet i helsefelleskapet og på ledernivå i virksomhetene dere samarbeider med
Er det andre prosjekter som har gjort det samme som dere har tenkt å gjennomføre?
Ubegrenset antall filer kan lastes opp til dette feltet.
100 MB grense.
Tillatte typer: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.