Gevinsteksempler

Gevinsteksempler

Beskrivelse av prosjekter som viser oppnådde gevinster

InnoMed har samlet beskrivelser av ulike prosjekter som viser gevinster disse prosjektene har oppnådd. I tillegg til å presentere disse gevinstene, gir beskrivelsene også innsikt i formålet med hvert prosjekt, hvilke pasientgrupper de har betjent, samt prosjektenes tjenestemodell.

 

Prosjektene: 

1. Digital hjemmeoppfølging for lungesyke i Oslo kommune

2. Digital hjemmeoppfølging for KOLS pasienter i Agder

3. Pasientsentrert helsetjenesteteam ved Ålesund sykehus og i Ålesund kommune

4. Digital hjemmeoppfølging til kronisk syke pasienter i Bodø kommune og ved Nordlandssykehuset

5. Bedre og sammenhengende tjenester til barn og unge i Helse Fonna-regionen

6. Digital sårbehandling for Helse Fonna, Ullensvang og Kvinnherad kommune

 

Les beskrivelse av prosjektene her.

Dokumenter