InnoMed ønsker din tilbakemelding

Vi ønsker innspill på hvordan InnoMed kan bli bedre og trenger din hjelp!

Vi er takknemlige om du bruker et par minutter til å svare på denne spørreundersøkelsen. På forhånd takk for hjelpen!

Har du spørsmål eller innspill? Ta kontakt på post@innomed.no