InnoMed stimulerer til behovsdrevet innovasjon i helsesektoren gjennom prosjekter, verktøy og arrangementer.

En gang i året deler InnoMed ut midler til innovasjonsprosjekter i helse- og omsorgssektoren.

Verktøy og veiledere

Har du en idé til et nytt produkt eller løsning som kan være til nytte for andre? Les mer om hva du kan gjøre for å realisere den.

Utvalgte prosjekter

Se alle prosjektene

Siste arrangementer

Se alle arrangement