InnoMed stimulerer til behovsdrevet innovasjon i helsesektoren gjennom prosjekter, verktøy og arrangementer.

InnoMed stimulerer til behovsdrevet tjenesteinnovasjon i helse- og omsorgssektoren gjennom prosjekter, verktøy og arrangementer.

Verktøy og veiledere

Har du en idé til et nytt produkt eller løsning som kan være til nytte for andre? Les mer om hva du kan gjøre for å realisere den.

Utvalgte prosjekter

Se alle prosjektene

Siste arrangementer

Se alle arrangement