InnoMed stimulerer til behovsdrevet innovasjon i helsesektoren gjennom prosjekterverktøy og arrangementer.

InnoMed deler ut midler til innovasjonsprosjekter i helsesektoren

Verktøy og veiledere

Har du en idé til et nytt produkt eller løsning som kan være til nytte for andre? Les mer om hva du kan gjøre for å realisere den.

Utvalgte prosjekter

Se alle prosjektene

Siste arrangementer

Se alle arrangement