Helseinnovasjon - Top Header

Hvordan jobbe for å lykkes med helseinnovasjon?

InnoMed har gjennomført en studie for å kartlegge drivere og barrierer for innovasjon i helsesektoren.

Kommuner og helseforetak står overfor utfordringer som nødvendiggjør innovasjoner som kan bidra til en bedre og mer effektiv helse- og omsorgstjeneste i årene som kommer. Vi blir flere, vi blir eldre og vi forventer mer. En bærekraftig helse- og omsorgstjeneste må kunne realiseres innenfor de ressursrammene vi som samfunn har mulighet og vilje til å stille til rådighet – både i dag og i fremtiden. Skal man møte de helsemessige utfordringene som velferdsstaten Norge står ovenfor i fremtiden, er implementering og spredning av innovative løsninger den essensielle veien å gå.

Med dette som utgangspunkt har InnoMed gjennomført en kvalitativ studie for å kartlegge hvilke drivere og barrierer som eksisterer i helsesektoren når nye løsninger skal implementeres og spres. Rapportens formål er å kartlegge:

  • Hva toppledere i kommune- og spesialisthelsetjenesten mener er de største driverne og barrierene for implementering av nye løsninger i deres sektor.
  • Hva toppledere i kommune- og spesialisthelsetjenesten mener er de største driverne og barrierene for spredning av nye løsninger i deres sektor.
  • Hva toppledere fra helsenæringen mener er de største driverne og barrierene for et innovasjonssamarbeid med helse- og omsorgstjenestene.

 

Les sammendraget og last ned rapporten Barrierer og drivere for helseinnovasjon ved å trykke på lenken under Nyttige lenker. 

Nyttige lenker

Del dine tanker og erfaringer i vårt kommentarfelt

Velkommen til kommentarfeltet. Vi ønsker en god og saklig diskusjon rundt temaet.

Navn som vil være synlig over kommentar