Prosessveiledning 2

Neste søknadsfrist for prosessveiledning: 18. august 2023

Jobber du med et prosjekt innen helse i skjæringspunktet mellom primær- og spesialisthelsetjenesten?

InnoMed tilbyr prosessveiledning til innovasjonsprosjekter i kommuner og sykehus som samarbeider om tjenesteinnovasjon. 

Prosessveiledningen utføres av InnoMeds innovasjonsrådgivere som støtter lokale innovasjonsrådgivere og prosjektledere. Dette skjer gjennom veiledning i tjenesteinnovasjon ute i kommuner og helseforetak med bruk av Veikart for tjenesteinnovasjon og bruk av metoder og verktøy for tjenestedesign, endringsledelse og gevinstrealisering.

Hør hvordan prosessveiledningen fra InnoMed har hjulpet andre prosjekter:

 

Ønsker du prosessveiledning fra InnoMed til ditt prosjekt? Søk innen 18. august 2023. 

Trykk her for å lese mer om InnoMed.

Søknad om prosessveiledning
Mål med prosjektet, hvilke virksomheter deltar i prosjektet
Er det i konseptfasen, eller er prosjektet allerede godt i gang?
Beskriv hvordan dere har gått frem for å forankre prosjektet i egen virksomhet på både leder- og avdelingsnivå, og hvordan dere har gått frem for å forankre prosjektet i helsefelleskapet og på ledernivå i virksomhetene dere samarbeider med
Er det andre prosjekter som har gjort det samme som dere har tenkt å gjennomføre?
Ubegrenset antall filer kan lastes opp til dette feltet.
100 MB grense.
Tillatte typer: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.