Samhandling i InnoMed

Tips og råd til samhandlingsprosjekter

InnoMed har utarbeidet et hefte med tips og råd til støtte for prosjekter som planlegger, eller allerede er involvert i samarbeidsinitiativer i helsesektoren.

Nasjonale retningslinjer understreker behovet for samhandling. For å lykkes med dette, er det helt avgjørende at samarbeidet mellom helseforetak og kommuner fungerer godt. 

InnoMed har lang erfaring med å støtte innovasjonsprosjekter i helsesektoren og har observert utfordringer knyttet til samhandling; På grunn av helsevesenets fragmenterte struktur, arbeider spesialisthelsetjenesten og kommunene ofte separat med ulike metoder og systemer. Dette kan føre til begrenset koordinering og manglende informasjonsflyt mellom tjenestenivåene, noe som igjen påvirker kvaliteten på pasientbehandlingen. 

Dette heftet bygger på erfaringer fra initiativer som har lykkes godt med prosjektgjennomføring på tvers av kommuner og helseforetak. 

Heftet er delt inn i seks anbefalte hovedaktiviteter. Hver av disse inneholder anbefalte delaktiviteter og lenker til verktøy, rapporter og eksempler fra andre prosjekter. Heftet kan gjerne ses i sammenheng med Veikart for tjenesteinnovasjon.

 

Heftet ble lansert på et webinar InnoMed holdt den 4. oktober 2023. På webinaret fikk vi gjennomgang av tips og råd til samhandlingsprosjekter mellom kommuner og foretak fra InnoMed. Videre fikk vi presentasjon fra to prosjekter som delte sine erfaringer med samhandling. Her presenterte Mette Senneseth fra Svingdørprosjektet og Kari Marthinsen fra Ung Arena+.

Se opptak av webinaret her:

 

Presentasjonene fra webinaret finner du her.