Videomote

Webinarserie om digitale møter i juni

Tiden med korona har brakt oss ut i en verden med økt bruk av digitale møter. Utnytter vi mulighetene digitale møter gir oss godt nok? Etter et år med prosessveiledning i InnoMed-regi ser vi at det er behov for å øke kompetansen ytterligere. I webinarserien "Digitale møter" ser vi derfor på hvordan vi best mulig kan fasilitere digitale møter.

Webinarserien består av fire webinarer. Der første webinaret tar for seg hvordan digitale møter bør planlegges, bygges opp og gjennomføres. Det andre webinaret ser på ulike samhandlingsløsninger for digitale møter, som Teams og Join. I det tredje webinaret ser vi på hvordan Miro kan brukes, både basisferdigheter og tips og triks. Det fjerde og siste webinaret i serien tar for seg hvordan gruppearbeid kan gjennomføres i Miro.

Webinarene gjennomføres av innovasjonsrådgivere i InnoMed.

Alle webinarene finner du her: https://innomed.no/podkast-og-webinar/webinarserie-om-digitale-moter