Det utadvendte sykehus

Meld deg på den digitale innovasjonskonferansen Det utadvendte sykehus: Hjemmesykehus og digital hjemmeoppfølging.

Publisert 14.10.2020

10.desember arrangerer HSØ, OUS og C3 med praktisk bistand fra InnoMed Innovasjonskonferanse med tema Det utadvendte sykehus – hjemmesykehus og digital hjemmeoppfølging. Konferansen arrangeres digitalt, og er rettet mot ansatte i helseforetak og kommuner i regionen, men er åpen for alle som er interesserte.

Les mer om konferansen her: Innovasjonskonferansen - det utadvendte sykehus - Oslo universitetssykehus.

-
Webinar / Onlinelink