Kompetansenettverksmøte

Nettverksmøte med endringsledelse og implementering som tema

Publisert 10.02.2022

Onsdag 23.mars arrangerer InnoMed sitt månedlige kompetansenettverksmøte med aktører som deltar i våre ulike InnoMed prosjekter. Tema for møtet er endringsledelse og implementering. I møtet vil Grete Kvernland-Berg, sekretariatsleder i InnoMed innlede og introdusere temaet. Grete har 20 års erfaring som rådgiver og prosessveileder fra store implementeringsprosjekter og har bred erfaring med å jobbe med endringsledelse i helsesektoren. Videre vil InnoMed invitere inn deltagere som har lykkes med implementering innenfor helsesektoren som vil dele sine erfaringer fra implementering. Kompetansenettverksmøtet avsluttes med en refleksjonsoppgave i gruppen.

-
Web - nettverksmedlemmene blir invitert